🔍

23. juli 2014

Er det trygt å gå på fotballkamp?

De seneste årene har det vært tilløp til bråk og vold i tilknytning til flere fotballkamper her i landet, med fotballsupportere og fotballpøbel («casuals» eller «football hooligans») i sentrum for begivenhetene.
Byggearbeid bygning Artikkel

11. juli 2014

Tidsparter og langtidsferieprodukter - timeshare

Har du noen gang tenkt på å kjøpe en tidspart (deltidsbruksrett eller timeshare) eller et langtidsferieprodukt eller inngå noen annen form for avtale om videresalg eller bytte av en slik rett eller avtale? Grunnet mange useriøse aktører og mange kjøpere som følte seg lurt er dette regulert i lov.
Bryllup Artikkel

21. juli 2014

Sommerbryllup?

Sommeren er høysesong for inngåelse av ekteskap. Ekteskapsinngåelse kan skje ved vielse i kirken, i registrert dissentersamfunn eller ved borgerlig vielse. Borgerlig vielse er åpen for alle. Fra 1. januar 2009 har også to personer av samme kjønn rett til å inngå ekteskap.

📚 SISTE SAKER Se alle saker


lovtidend 30. juni 2014

Lover og lovendringer som settes i kraft 1. juli 2014

1. juli 2014 blir politiregisterloven, lov om forvaltning av alternative investeringsfond, ny konflikftrådslov og lov om fiskeretten i Tanavassdraget satt i kraft. I tillegg er det mange endringslover eller deler av endringslover, som igjen endrer flere lover, som settes i kraft.  

lovtidend 25. juni 2014

Ny forsinkelsesrentesats fra 1. juli 2014

Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng (fram til 1. juli 2013 var satsen Norges Banks styringsrente, tillagt minst 7 prosentpoeng).

lovtidend 20. juni 2014

Statsråd 20. juni 2014

I statsråd 20. juni 2014 ble Stortingets vedtak 27. mai 2014 om redigering av Grunnlovens kapittel E og F kunngjort. I tillegg ble det sanksjonert 34 lover, åtte nye lover, en opphevelseslov og 25 endringslover. Les mer om de sanksjonerte lovene lenger ned i nyheten.

Artikkel 17. juni 2014

Grunnloven og velferdsstatens menneskerettigheter

Under Stortingets behandling av forslagene om en menneskerettighetskatalog våren 2014 vakte spørsmålet om grunnlovfesting av såkalte økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter betydelig strid. Hvorfor ble det slik strid om grunnlovfesting av disse rettighetene, og hva ble utfallet? 

lovtidend 13. juni 2014

Statsråd 13. juni 2014

I statsråd 13. juni 2014 ble lov om endringer i forurensningsloven og lov om endringer i åndsverkloven sanksjonert. Det ble også fastsatt ikrafttredelser av lover, opphevelse av forskrift, endring av delegering og nye forskrifter og endringsforskrifter, se under for mer detaljer.

Artikkel 12. juni 2014

Ny vår for menneskerettighetene i Grunnloven?

13. mai 2014, akkurat i tide til 200-årsjubileet for Grunnloven, løftet Stortinget en rekke menneskerettigheter inn i vår viktigste lov. Reformen har vært omtalt som den mest omfattende revisjonen av Grunnloven noensinne. Hva skjedde egentlig i Stortinget, og hvilken betydning har vårens vedtak?

lovtidend 6. juni 2014

Statsråd 6. juni 2014

I statsråd 6. juni 2014 ble lov om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet og lov om endringer i folketrygdloven (reduksjon av mødrekvoten og fedrekvoten) sanksjonert.

Artikkel 3. juni 2014

Videresalg av billetter. «Svartebørs»

Ved større konserter og svært populære idrettsarrangementer er det ofte et tilbud til etternølere og andre interesserte om å få kjøpt billetter til «svartebørspris». Dette salget er forbudt i Norge.

🔨 SISTE DOMMER


Se flere dommer