🔍

17. oktober 2014

Grunnloven og parlamentarismen

Kjernen i parlamentarismen er at regjeringen står ansvarlig overfor Stortinget, og at stortingsflertallet til enhver tid kan fremtvinge regjeringens avskjedssøknad. Hva er jussen i dette, og hvordan påvirker parlamentarismens grunnregler forholdet mellom Stortinget og regjeringen?

📚 SISTE SAKER Se alle saker


Avgjørelse 17. oktober 2014

Høyesterett - tre avgjørelser om forvaring

Høyesterett avsa 16. oktober 2014 tre dommer om løslatelse på prøve fra dom på forvaring. Sakene ble behandlet sammen. To av sakene hadde bakgrunn i NOKAS-ranet og den tredje i et drapsforsøk mot ektefelle gjennom et sprengstoffattentat.

Artikkel 15. oktober 2014

Snart vinter - bruk av piggdekk

Piggdekk kan brukes fra 1. november til første mandag etter 2. påskedag, i 2015 er det 13. april. I landets tre nordligste fylker er tilsvarende periode fra 16. oktober til 1. mai. Det er anledning til å bruke piggdekk utenom disse datoene dersom føret og været krever det. 

lovtidend 10. oktober 2014

Statsråd 10. oktober 2014

I statsråd 10. oktober 2014 ble det vedtatt 3 forskrifter, deriblant forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner over 3 500 kg og endring i forskrift om tiltak vedrørende Ukrainas integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet.

Avgjørelse 8. oktober 2014

EMD – Krenkelse av EMK artikkel 6(1) i sak mot Norge

Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg avsa 2. oktober 2014 dom i saken HANSEN v. NORWAY (no. 15319/09) og konkluderte med at det forelå en krenkelse av EMK artikkel 6(1) ( Retten til en rettferdig rettergang).

Artikkel 3. oktober 2014

Hvorfor er noen lover og forskrifter på nynorsk?

Det er Stortinget som vedtar lovene i Norge, og de vedtas enten på bokmål eller på nynorsk. På Stortinget er det den aktuelle stortingskomiteen som avgjør hvilken målform som skal brukes. Forskrifter gitt med hjemmel i en nynorsk lov fastsettes som regel på nynorsk. 

🔨 SISTE DOMMER


Se flere dommer