🔍
Lovdata på mobile enheter Artikkel

24. oktober 2014

Vil du selge Lovdatas nye nettløsninger?

Stillingen er et seks måneders engasjement, og hovedoppgavene er salg av abonnement på Lovdatas nettløsninger for profesjonelle brukere.  Deltidsstilling.

📚 SISTE SAKER Se alle saker


Artikkel 17. oktober 2014

Grunnloven og parlamentarismen

Kjernen i parlamentarismen er at regjeringen står ansvarlig overfor Stortinget, og at stortingsflertallet til enhver tid kan fremtvinge regjeringens avskjedssøknad. Hva er jussen i dette, og hvordan påvirker parlamentarismens grunnregler forholdet mellom Stortinget og regjeringen?

Avgjørelse 17. oktober 2014

Høyesterett - tre avgjørelser om forvaring

Høyesterett avsa 16. oktober 2014 tre dommer om løslatelse på prøve fra dom på forvaring. Sakene ble behandlet sammen. To av sakene hadde bakgrunn i NOKAS-ranet og den tredje i et drapsforsøk mot ektefelle gjennom et sprengstoffattentat.

Artikkel 15. oktober 2014

Snart vinter - bruk av piggdekk

Piggdekk kan brukes fra 1. november til første mandag etter 2. påskedag, i 2015 er det 13. april. I landets tre nordligste fylker er tilsvarende periode fra 16. oktober til 1. mai. Det er anledning til å bruke piggdekk utenom disse datoene dersom føret og været krever det. 

lovtidend 10. oktober 2014

Statsråd 10. oktober 2014

I statsråd 10. oktober 2014 ble det vedtatt 3 forskrifter, deriblant forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner over 3 500 kg og endring i forskrift om tiltak vedrørende Ukrainas integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet.

Avgjørelse 8. oktober 2014

EMD – Krenkelse av EMK artikkel 6(1) i sak mot Norge

Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg avsa 2. oktober 2014 dom i saken HANSEN v. NORWAY (no. 15319/09) og konkluderte med at det forelå en krenkelse av EMK artikkel 6(1) ( Retten til en rettferdig rettergang).

Artikkel 3. oktober 2014

Hvorfor er noen lover og forskrifter på nynorsk?

Det er Stortinget som vedtar lovene i Norge, og de vedtas enten på bokmål eller på nynorsk. På Stortinget er det den aktuelle stortingskomiteen som avgjør hvilken målform som skal brukes. Forskrifter gitt med hjemmel i en nynorsk lov fastsettes som regel på nynorsk. 

🔨 SISTE DOMMER


Se flere dommer