Lokale forskrifter 8490 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2014

FOR-2014-09-17-1189

Delegering av forvaltningsmyndighet til Oslo kommune for 4 friluftsområder


FOR-2014-09-15-1204

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Telemark


FOR-2014-09-15-1203

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Buskerud


FOR-2014-09-15-1188

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Østfold


FOR-2014-09-15-1187

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Oppland


FOR-2014-09-15-1186

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Hedmark


FOR-2014-09-15-1185

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Oslo og Akershus


FOR-2014-09-15-1184

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Sør-Trøndelag


FOR-2014-09-15-1183

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Vestfold


FOR-2014-09-15-1182

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Vest-Agder


FOR-2014-09-15-1181

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Aust-Agder


FOR-2014-09-11-1180

Forskrift om tømming av slamavskillere, Randaberg kommune, Rogaland


FOR-2014-09-11-1179

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Randaberg kommune, Rogaland


FOR-2014-09-09-1178

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, bedrifter og andre virksomheter, Asker kommune, Akershus


FOR-2014-09-09-1177

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Møre og Romsdal


FOR-2014-09-09-1155

Forskrift om utvidelse av jakttid for elg for jaktsesongene 2014–2016, Harstad kommune, Troms


FOR-2014-09-08-1154

Forskrift om politivedtekt, Vestre Toten kommune, Oppland


FOR-2014-09-04-1176

Forskrift om åpningstider ved serverings- og skjenkesteder i Bydel Vestre Aker, Oslo kommune, Oslo


FOR-2014-09-03-1175

Forskrift om skjenketider for omsetning av alkoholholdige drikker mv. for inne- og uteservering etter alkohollovens bestemmelser, Ski kommune, Akershus


FOR-2014-09-01-1132

Forskrift om utvidelse av jakttid på elg fra 1. november 2014 til og med 31. januar 2017, Hedmark