Lokale forskrifter 8501 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2014

FOR-2014-10-15-1310

Forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av gebyr, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2014-10-15-1291

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for modulvogntog på fylkes- og kommunale veger, Østfold, Akershus og Hedmark fylker


FOR-2014-10-01-1262

Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for kjøretøy på fylkes- og kommunale vegar, Sogn og Fjordane


FOR-2014-10-01-1261

Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for kjøretøy på fylkes- og kommunale vegar, Rogaland


FOR-2014-10-01-1260

Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for kjøretøy på fylkes- og kommunale vegar, Hordaland


FOR-2014-10-01-1259

Forskrift om utvidet jakttid for elg fra 1. november til 23. desember f.o.m. 2014 t.o.m. 2016, Nes og Aurskog-Høland kommuner, Akershus


FOR-2014-10-01-1258

Forskrift om utvidet jakttid for elg fra 1. til 30. november f.o.m. 2014 t.o.m. 2016 i Asker, Bærum, Oslo, Nittedal, Lørenskog og Ski kommuner, Oslo og Akershus


FOR-2014-09-30-1232

Forskrift om regulering av høsting av tare, Sør-Trøndelag


FOR-2014-09-30-1231

Forskrift om regulering av høsting av tare, Møre og Romsdal


FOR-2014-09-29-1290

Forskrift om nedgravde oljetanker, Meråker kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2014-09-25-1230

Forskrift om fredning av Kristiansten festning, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2014-09-24-1289

Forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m., Øvre Eiker kommune, Buskerud


FOR-2014-09-22-1229

Forskrift om landing og start med luftfartøy og motorferdsel i vassdrag, Sirdal kommune, Vest-Agder


FOR-2014-09-17-1213

Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall, Tinn kommune, Telemark


FOR-2014-09-17-1189

Delegering av forvaltningsmyndighet til Oslo kommune for 4 friluftsområder


FOR-2014-09-16-1212

Forskrift om åpning av jakt og minsteareal for fellingstillatelser på hjort, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2014-09-15-1204

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Telemark


FOR-2014-09-15-1203

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Buskerud


FOR-2014-09-15-1188

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Østfold


FOR-2014-09-15-1187

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Oppland