Lokale forskrifter 8485 treff

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region. Lovdata innarbeider alle endringene i den opprinnelige forskriften samme dag eller så snart som mulig etter at de er kunngjort og/eller har trådt i kraft. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget.

Åpne i Lovdata Pro   redirect

2014

FOR-2014-09-09-1155

Forskrift om utvidelse av jakttid for elg for jaktsesongene 2014–2016, Harstad kommune, Troms


FOR-2014-09-08-1154

Forskrift om politivedtekt, Vestre Toten kommune, Oppland


FOR-2014-09-01-1132

Forskrift om utvidelse av jakttid på elg fra 1. november 2014 til og med 31. januar 2017, Hedmark


FOR-2014-08-28-1131

Forskrift om politivedtekt, Vindafjord kommune, Rogaland


FOR-2014-08-27-1130

Forskrift om hundehold, Tromsø kommune, Troms


FOR-2014-08-19-1129

Forskrift om atferdsregler for Larvik Bøkeskog, Larvik kommune, Vestfold


FOR-2014-07-23-1058

Forskrift om tidlig jakt på grågås i 2014, Kvitsøy kommune, Rogaland


FOR-2014-07-21-1013

Forskrift om tidlig jakt på grågås i 2014, Rennesøy kommune, Rogaland


FOR-2014-07-21-1014

Forskrift om regionalt miljøprogram for jordbruket, Østfold


FOR-2014-07-18-1057

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Øksnes kommune, Nordland


FOR-2014-07-15-1011

Forskrift om utvidet jakttid på grågås for perioden 2014–2017 i nærmere angitte områder, Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega kommuner, Nordland fylke


FOR-2014-07-15-1012

Forskrift om bevaringssone for hummer, Lindesnes kommune, Aust-Agder


FOR-2014-07-11-1009

Forskrift om tidlig jakt på grågås på Linesøya, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2014-07-10-1056

Forskrift om unntak fra forbud mot bruk av vannscooter og lignende fartøy, Lierne kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2014-07-02-916

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Narvik kommune, Nordland


FOR-2014-07-01-914

Forskrift om oppheving av forskrifter om kommunalt forsøk med snøscooterløyper, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Nordland, Oppland, Sogn og Fjordane...


FOR-2014-07-01-915

Forskrift om godkjenning av Brenneriroa i Løten kommune som typisk turiststed, Løten kommune, Hedmark


FOR-2014-06-30-986

Forskrift om adgang til jakt etter elg i Sørfold kommune, Nordland


FOR-2014-06-26-912

Forskrift om politivedtekt, Haugesund kommune, Rogaland


FOR-2014-06-26-1008

Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Luster kommune, Sogn og Fjordane