Norsk Lovtidend 6927 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 02.10.2014

FOR-2014-09-30-1232

Forskrift om regulering av høsting av tare, Sør-Trøndelag


FOR-2014-09-30-1231

Forskrift om regulering av høsting av tare, Møre og Romsdal


FOR-2014-09-25-1230

Forskrift om fredning av Kristiansten festning, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2014-09-22-1229

Forskrift om landing og start med luftfartøy og motorferdsel i vassdrag, Sirdal kommune, Vest-Agder


FOR-2014-09-10-1228

Forskrift om åpningstid for serveringssteder, Ringsaker kommune, Hedmark


FOR-2014-06-19-1227

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Fauske kommune, Nordland


FOR-2013-12-18-1776

Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Nesna kommune, Nordland


Kunngjort 25.09.2014

FOR-2014-09-17-1213

Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall, Tinn kommune, Telemark


FOR-2014-09-16-1212

Forskrift om åpning av jakt og minsteareal for fellingstillatelser på hjort, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2014-09-16-1211

Forskrift om endring i forskrift om utvida jakttid for elg fra 1. november 2012 til og med 31. mars 2017, Oppland


FOR-2014-06-17-1210

Forskrift om gebyr iht. plan- og bygningsloven, forurensningsloven og matrikkelloven, Hemnes kommune, Nordland


FOR-2014-06-12-1209

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall, Våler kommune, Østfold


Kunngjort 22.09.2014

FOR-2014-09-15-1204

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Telemark


FOR-2014-09-15-1203

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Buskerud


Kunngjort 18.09.2014

FOR-2014-09-17-1189

Delegering av forvaltningsmyndighet til Oslo kommune for 4 friluftsområder


FOR-2014-09-15-1188

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Østfold


FOR-2014-09-15-1187

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Oppland


FOR-2014-09-15-1186

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Hedmark


FOR-2014-09-15-1185

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Oslo og Akershus


FOR-2014-09-15-1184

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Sør-Trøndelag