Norsk Lovtidend 6939 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 23.10.2014

FOR-2014-10-15-1310

Forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av gebyr, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag


Kunngjort 16.10.2014

FOR-2014-10-15-1291

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for modulvogntog på fylkes- og kommunale veger, Østfold, Akershus og Hedmark fylker


FOR-2014-09-29-1290

Forskrift om nedgravde oljetanker, Meråker kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2014-09-24-1289

Forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m., Øvre Eiker kommune, Buskerud


FOR-2014-06-17-1288

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i rensedistrikt Lyseren, Spydeberg og Enebakk, Østfold


Kunngjort 09.10.2014

FOR-2014-10-01-1262

Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for kjøretøy på fylkes- og kommunale vegar, Sogn og Fjordane


FOR-2014-10-01-1261

Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for kjøretøy på fylkes- og kommunale vegar, Rogaland


FOR-2014-10-01-1260

Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for kjøretøy på fylkes- og kommunale vegar, Hordaland


FOR-2014-10-01-1259

Forskrift om utvidet jakttid for elg fra 1. november til 23. desember f.o.m. 2014 t.o.m. 2016, Nes og Aurskog-Høland kommuner, Akershus


FOR-2014-10-01-1258

Forskrift om utvidet jakttid for elg fra 1. til 30. november f.o.m. 2014 t.o.m. 2016 i Asker, Bærum, Oslo, Nittedal, Lørenskog og Ski kommuner, Oslo og Akershus


FOR-2014-09-09-1257

Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Gjemnes kommune, Møre og Romsdal


FOR-2014-04-24-1256

Forskrift om minsteareal for elg, hjort og rådyr, Os kommune, Hedmark


Kunngjort 02.10.2014

FOR-2014-09-30-1232

Forskrift om regulering av høsting av tare, Sør-Trøndelag


FOR-2014-09-30-1231

Forskrift om regulering av høsting av tare, Møre og Romsdal


FOR-2014-09-25-1230

Forskrift om fredning av Kristiansten festning, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2014-09-22-1229

Forskrift om landing og start med luftfartøy og motorferdsel i vassdrag, Sirdal kommune, Vest-Agder


FOR-2014-09-10-1228

Forskrift om åpningstid for serveringssteder, Ringsaker kommune, Hedmark


FOR-2014-06-19-1227

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Fauske kommune, Nordland


FOR-2013-12-18-1776

Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Nesna kommune, Nordland


Kunngjort 25.09.2014

FOR-2014-09-17-1213

Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall, Tinn kommune, Telemark