Norsk Lovtidend 6822 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 03.07.2014

FOR-2014-07-02-916

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Narvik kommune, Nordland


FOR-2014-07-01-915

Forskrift om godkjenning av Brenneriroa i Løten kommune som typisk turiststed, Løten kommune, Hedmark


FOR-2014-07-01-914

Forskrift om oppheving av forskrifter om kommunalt forsøk med snøscooterløyper, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Nordland, Oppland, Sogn og Fjordane...


FOR-2014-06-26-913

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og begrense krepsepest i deler av Kvesjøvassdraget, Lierne kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2014-06-26-912

Forskrift om politivedtekt, Haugesund kommune, Rogaland


FOR-2014-06-25-911

Forskrift om tilskot frå regionalt miljøprogram, Hordaland


FOR-2014-06-24-910

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for modulvogntog på fylkes- og kommunale veger, Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland fylker, samt Oslo kommune


FOR-2014-06-19-909

Forskrift om minsteareal for hjortejakt, Kvinnherad kommune, Hordaland


FOR-2014-06-19-908

Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann, Hvaler kommune, Østfold


FOR-2014-06-19-907

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall, Råde kommune, Østfold


FOR-2014-06-18-906

Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann, Grimstad kommune, Aust-Agder


FOR-2014-06-18-905

Forskrift om lokalt inntak og formidling for videregående opplæring, Telemark fylkeskommune


FOR-2014-06-17-904

Forskrift om endring i forskrift om tilskot gjennom Regionalt miljøprogram, Møre og Romsdal


FOR-2014-05-26-903

Forskrift om gebyr for dekning av utgifter til behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri og gjennomføring av tilsyn, Moss kommune, Østfold


FOR-2014-05-22-902

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall, Rygge kommune, Østfold


Kunngjort 26.06.2014

FOR-2014-06-24-834

Forskrift om endring i forskrift om politivedtekt, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2014-06-24-833

Forskrift om endring i forskrift om politivedtekt, Tromsø kommune, Troms


FOR-2014-06-23-832

Forskrift om politivedtekt, Nordkapp kommune, Finnmark


FOR-2014-06-20-831

Forskrift om endring i forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket, Vest-Agder


FOR-2014-06-20-830

Forskrift om endring i forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket, Aust-Agder