Norsk Lovtidend 6915 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 22.09.2014

FOR-2014-09-15-1204

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Telemark


FOR-2014-09-15-1203

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Buskerud


Kunngjort 18.09.2014

FOR-2014-09-17-1189

Delegering av forvaltningsmyndighet til Oslo kommune for 4 friluftsområder


FOR-2014-09-15-1188

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Østfold


FOR-2014-09-15-1187

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Oppland


FOR-2014-09-15-1186

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Hedmark


FOR-2014-09-15-1185

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Oslo og Akershus


FOR-2014-09-15-1184

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Sør-Trøndelag


FOR-2014-09-15-1183

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Vestfold


FOR-2014-09-15-1182

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Vest-Agder


FOR-2014-09-15-1181

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Aust-Agder


FOR-2014-09-11-1180

Forskrift om tømming av slamavskillere, Randaberg kommune, Rogaland


FOR-2014-09-11-1179

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Randaberg kommune, Rogaland


FOR-2014-09-09-1178

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, bedrifter og andre virksomheter, Asker kommune, Akershus


FOR-2014-09-09-1177

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Møre og Romsdal


FOR-2014-09-04-1176

Forskrift om åpningstider ved serverings- og skjenkesteder i Bydel Vestre Aker, Oslo kommune, Oslo


FOR-2014-09-03-1175

Forskrift om skjenketider for omsetning av alkoholholdige drikker mv. for inne- og uteservering etter alkohollovens bestemmelser, Ski kommune, Akershus


Kunngjort 11.09.2014

FOR-2014-09-09-1155

Forskrift om utvidelse av jakttid for elg for jaktsesongene 2014–2016, Harstad kommune, Troms


FOR-2014-09-08-1154

Forskrift om politivedtekt, Vestre Toten kommune, Oppland


FOR-2014-08-28-1153

Forskrift om endring i forskrifter om verneplan for Oslofjorden - delplan Telemark