Norsk Lovtidend 6949 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 30.10.2014

FOR-2014-10-27-1331

Forskrift om endring i forskrift om politivedtekt, Arendal kommune, Aust-Agder.


FOR-2014-10-27-1330

Forskrift om opphevelse av forskrift etter konsesjonsloven § 5, Arendal kommune, Aust-Agder


FOR-2014-10-23-1329

Forskrift om endring i forskrift om løpende tildeling av tilskudd til kunst- og kulturtiltak, Oslo kommune, Oslo


FOR-2014-10-14-1328

Forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune


FOR-2014-10-13-1327

Forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass, Nordland fylkeskommune


FOR-2014-09-25-1326

Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Vik kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2014-09-25-1325

Forskrift om kontrollområde for å bekjempe krepsepest i Haldenvassdraget, Marker og Aurskog-Høland kommuner, Østfold og Akershus


FOR-2014-09-24-1324

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23, spredningstidspunkt, Snillfjord kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2014-05-07-1323

Forskrift om fettholdig avløpsvann og krav om fettavskiller, Bodø kommune, Nordland


FOR-2013-10-31-1777

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Aremark kommune, Østfold


Kunngjort 23.10.2014

FOR-2014-10-15-1310

Forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker mv. og bestemmelser om betaling av gebyr, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag


Kunngjort 16.10.2014

FOR-2014-10-15-1291

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for modulvogntog på fylkes- og kommunale veger, Østfold, Akershus og Hedmark fylker


FOR-2014-09-29-1290

Forskrift om nedgravde oljetanker, Meråker kommune, Nord-Trøndelag


FOR-2014-09-24-1289

Forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m., Øvre Eiker kommune, Buskerud


FOR-2014-06-17-1288

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i rensedistrikt Lyseren, Spydeberg og Enebakk, Østfold


Kunngjort 09.10.2014

FOR-2014-10-01-1262

Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for kjøretøy på fylkes- og kommunale vegar, Sogn og Fjordane


FOR-2014-10-01-1261

Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for kjøretøy på fylkes- og kommunale vegar, Rogaland


FOR-2014-10-01-1260

Forskrift om tillatte vekter og dimensjonar for kjøretøy på fylkes- og kommunale vegar, Hordaland


FOR-2014-10-01-1259

Forskrift om utvidet jakttid for elg fra 1. november til 23. desember f.o.m. 2014 t.o.m. 2016, Nes og Aurskog-Høland kommuner, Akershus


FOR-2014-10-01-1258

Forskrift om utvidet jakttid for elg fra 1. til 30. november f.o.m. 2014 t.o.m. 2016 i Asker, Bærum, Oslo, Nittedal, Lørenskog og Ski kommuner, Oslo og Akershus