Norsk Lovtidend 6839 treff

Norsk Lovtidend er en publikasjon som utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Lovtidend inneholder offisielle kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser, lover, forskrifter, ikrafttredelses- og delegeringsvedtak, skatte-, avgifts- og tollvedtak m.m. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.
 
Tekstene er gjengitt slik de ble opprinnelig vedtatt. Gå til lover, sentrale eller lokale forskrifter dersom du ønsker å lese tekstene slik de lyder i dag.

Hefter | Kunngjøring | Bestill abonnement | Redaksjonen | Journal

Åpne i Lovdata Pro   redirect

Kunngjort 31.07.2014

FOR-2014-07-21-1014

Forskrift om regionalt miljøprogram for jordbruket, Østfold


FOR-2014-07-21-1013

Forskrift om tidlig jakt på grågås i 2014, Rennesøy kommune, Rogaland


FOR-2014-07-15-1012

Forskrift om bevaringssone for hummer, Lindesnes kommune, Aust-Agder


FOR-2014-07-15-1011

Forskrift om utvidet jakttid på grågås for perioden 2014–2017 i nærmere angitte områder, Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega kommuner, Nordland fylke


FOR-2014-07-11-1010

Forskrift om endring i forskrift om politivedtekt, Skedsmo kommune, Akershus


FOR-2014-07-11-1009

Forskrift om tidlig jakt på grågås på Linesøya, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag


FOR-2014-06-26-1008

Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar, Luster kommune, Sogn og Fjordane


FOR-2014-06-24-1007

Forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Oppland fylkeskommune


FOR-2014-06-24-1006

Forskrift om adferdsregler for Søndre Håøyas østside, Frogn kommune, Akershus


FOR-2014-06-18-1005

Forskrift om båndtvang for hund, Vestmarka, Bærum kommune, Akershus


FOR-2014-06-17-1004

Forskrift om frist for spreiing av gjødselvarer av organisk opphav, Tysnes kommune, Hordaland


FOR-2014-05-08-1003

Forskrift om jakt på hjort, Fusa kommune, Hordaland


Kunngjort 28.07.2014

FOR-2014-06-30-986

Forskrift om adgang til jakt etter elg i Sørfold kommune, Nordland


FOR-2014-06-24-985

Forskrift om endring i forskrift om fredning av Virvassdalen naturreservat, Rana kommune, Nordland


FOR-2014-06-24-984

Forskrift om bruk av motorfartøy, Alta kommune, Finnmark


FOR-2014-06-24-983

Forskrift om jakttid på elg og hjort 1. september 2012–31. mars 2017, Nord-Trøndelag


FOR-2014-06-18-982

Forskrift om endring i forskrift om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger, Oslo kommune, Oslo


Kunngjort 03.07.2014

FOR-2014-07-02-916

Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Narvik kommune, Nordland


FOR-2014-07-01-915

Forskrift om godkjenning av Brenneriroa i Løten kommune som typisk turiststed, Løten kommune, Hedmark


FOR-2014-07-01-914

Forskrift om oppheving av forskrifter om kommunalt forsøk med snøscooterløyper, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Nordland, Oppland, Sogn og Fjordane...