🔍
Bilde: colourbox Artikkel

22. juli 2016

Bruk av vannscootere

Det er tillatt å bruke vannscooter i Norge, men det er visse begrensninger i hvor man kan kjøre og hvordan man skal komme til disse områdene.

📚 SISTE SAKER Se alle saker


Artikkel 15. juli 2016

Påbud om flyteutstyr i fritidsbåter

Alle som er i fritidsbåter under åtte meter må ha på seg egnet flytevest eller redningsvest når båten er i fart.

Lovtidend 12. juli 2016

Tiltak mot spredning av sykdom hos viltlevende hjortedyr

Landbruks- og matdepartementet fastsatte 11. juli 2016 forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) blant hjortedyr. Bakgrunnen er funn hos viltlevende hjortedyr i Norge.

Lovtidend 29. juni 2016

Lover som trer i kraft 1. juli 2016

1. juli er en travel dag når det gjelder lovers ikrafttredelse. Fire nye lover trer i kraft, fire lover oppheves og 30 endringslover trer i kraft denne dagen i år.

Avgjørelse 27. juni 2016

Dom i Høyesterett – arbeidsrett, avlaster og støttekontakt

Høyesterett avsa 23. juni 2016 dom i sak om en kvinne som utførte arbeid som avlaster og støttekontakt for familien til en gutt med et særlig omsorgsbehov skulle anses som arbeidstaker i kommunen, ikke som oppdragstaker. Dissens 4-1.

Lovtidend 27. juni 2016

Ny forsinkelsesrentesats fra 1. juli 2016

Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng (fram til 1. juli 2013 var satsen Norges Banks styringsrente, tillagt minst 7 prosentpoeng).

🔨 SISTE DOMMER


Se flere dommer