🔍

12. august 2016

Statsråd 12. august 2016

I statsråd 12. august 2016 ble forsvarsloven, endringer i sikkerhetsloven og endringer i markaloven sanksjonert og provisorisk anordning om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Cockpitforbund og NHO Luftfart i forbindelse med tariffoppgjøret 2016 vedtatt.
Beskrivelse av filen. Artikkel

23. august 2016

Flaggsaker 2/2016 er publisert

Et abonnement på Lovdata flaggsaker gir tilgang til elektroniske hefter med utvalgte avgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene tilpasset lesing på PC, nettbrett og mobil.

📚 SISTE SAKER Se alle saker


Artikkel 17. august 2016

Flaggsaker nr. 1 2016 er publisert

Et abonnement på Lovdata flaggsaker gir tilgang til elektroniske hefter med utvalgte avgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene tilpasset lesing på PC, nettbrett og mobil.

Artikkel 10. august 2016

Lovdatas årsmelding 2015

 I 2015 skiftet Lovdata styreleder for første gang på 25 år. Det kan du lese om i årsmeldingen som nå er publisert på lovdata.no.

Artikkel 10. august 2016

Lovers ikrafttredelse

I Lovdatas årsmelding er det en artikkel om lovers ikrafttredelse. Lovene vedtatt i 2015 er blitt analysert med en beskrivelse av de forskjellige ikrafttredelsesvedtakene.

Lovtidend 1. august 2016

Lover som trer i kraft 1. august 2016

1. august 2016 trer lov om omdanning av Aerospace Industrial Maintenance Norway SF til aksjeselskap og endringer i privatskolelova, barnehageloven og opplæringslova i kraft.

Artikkel 22. juli 2016

Bruk av vannscootere

Det er tillatt å bruke vannscooter i Norge, men det er visse begrensninger i hvor man kan kjøre og hvordan man skal komme til disse områdene.

Artikkel 19. juli 2016

Sommerferie, kan jeg handle på søndag?

Butikkene du handler matvarer i er normalt stengt på søndager, men om sommeren er det flere unntak fra åpningstidsbestemmelsene.

Artikkel 15. juli 2016

Påbud om flyteutstyr i fritidsbåter

Alle som er i fritidsbåter under åtte meter må ha på seg egnet flytevest eller redningsvest når båten er i fart.

Lovtidend 12. juli 2016

Tiltak mot spredning av sykdom hos viltlevende hjortedyr

Landbruks- og matdepartementet fastsatte 11. juli 2016 forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) blant hjortedyr. Bakgrunnen er funn hos viltlevende hjortedyr i Norge.

🔨 SISTE DOMMER


25. august

Agder lagmannsrett: LA-2016-119326
Selskapsrett. Aksjeselskap. Tvangsoppløsning. Aksjeloven § 16-15 første ledd og § 16-16. Foretaksregisterloven § 4-3.


Se flere dommer