🔍
Oslo kretsfengel - Straffeloven 2015 Artikkel

31. juli 2015

Ny straffelov - medvirkning

I motsetning stil straffeloven 1902 inneholder straffeloven 2005 en generell bestemmelse om medvirkningsansvar.
Foto: Forsvaret Artikkel

24. juli 2015

Ombudsmannsordningen i Forsvaret

Mange soldater begynner sin tjeneste nå i juli og august. Opplever du noe i tjenesten som kan anses som en urett mot deg, kan du henvende deg til Stortingets ombudsmann for Forsvaret for å klage.

📚 SISTE SAKER Se alle saker


Artikkel 22. juli 2015

Straffeloven 2005 - grov kroppsskade

Ved innføringen av ny straffelov er det en del begreper som endres. Straffeloven 2005 bruker begrepet grov kroppsskade, dette tilsvarer legemsbeskadigelse i straffeloven 1902.

Artikkel 22. juli 2015

Handle på søndag i ferien?

Butikkene du handler matvarer i er normalt stengt på søndager, men det er flere unntak fra åpningstidsbestemmelsene.

Lovtidend 29. juni 2015

Lover i kraft 19. juni og 1. juli 2015

1. juli 2015 blir en lov opphevet og 25 lover og endringslover satt i kraft, 19. juni 2015 ble ni lover satt i kraft. Se liste over lovene under. 

Lovtidend 26. juni 2015

Ny forsinkelsesrentesats 1. juli 2015

Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng (fram til 1. juli 2013 var satsen Norges Banks styringsrente, tillagt minst 7 prosentpoeng). 

Info 25. juni 2015

Lovdata - Årsmelding 2014

Nye nettløsninger for profesjonelle og for folk flest ble godt mottatt av brukerne.

🔨 SISTE DOMMER


24. juli

Gulating lagmannsrett: LG-2015-5846
Strafferett. Vegtrafikk. Uaktsomt drap. Lang saksbehandlingtid. Straffeloven § 239 første ledd 1. straffalternativ. EMK artikkel 6 nr. 1.


Se flere dommer