🔍

26. juni 2015

Ny forsinkelsesrentesats 1. juli 2015

Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng (fram til 1. juli 2013 var satsen Norges Banks styringsrente, tillagt minst 7 prosentpoeng). 
Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn Lovtidend

29. juni 2015

Lover i kraft 19. juni og 1. juli 2015

1. juli 2015 blir en lov opphevet og 25 lover og endringslover satt i kraft, 19. juni 2015 ble ni lover satt i kraft. Se liste over lovene under. 

📚 SISTE SAKER Se alle saker


Lovtidend 19. juni 2015

Statsråd 19. juni 2015

I statsråd 19. juni 2015 ble lov om ikraftsetting av straffeloven 2005, ny karantelov og ny kassesystemlov og 37 endringslover sanksjonert. Se liste over sanksjonerte lover lenger ned i artikkelen.

Artikkel 18. juni 2015

Ny straffelov - fra betinget dom til fullbyrdelsesutsettelse

Reglene om betinget dom i straffeloven 1902 og bestemmelsene om fullbyrdelsesutsettelse i straffeloven 2005 innebærer at idømmelse av straff eller fullbyrdelsen av idømt straff på visse vilkår utsettes til utløpet av en nærmere bestemt prøvetid.

Lovtidend 12. juni 2015

Statsråd 12. juni 2015

I statsråd 12. juni 2015 ble endringen i Grunnloven § 89 kunngjort, og endring til utlendingsloven om gjennomføring av Eurodac-forordningen 2013 sanksjonert.

Artikkel 12. juni 2015

Høyesterett, Stortinget og prøvingsretten

1. juni 2015 kodifiserte Stortinget domstolenes rett og plikt til å prøve Stortingets lovgivning mot Grunnloven. Bli med på et streiftog gjennom prøvingsrettens juss og historie. 

Artikkel 10. juni 2015

Heraldikkens status i Norge i dag

Heraldikk er læren om våpenmerker. I anledning den internasjonale heraldikkdagen gir vi en kort presentasjon av heraldikkens status i Norge i dag.

Artikkel 9. juni 2015

Skal du kjøre båt i sommer?

Reglene for å føre fritidsbåt er gitt i småbåtloven og i forskrifter til denne loven. Kravene til båtfører er avhengig av båtens størrelse og fart.

🔨 SISTE DOMMER


29. juni

Gulating lagmannsrett: LG-2015-21325
Strafferett. Seksuell overgrep. Straffutmåling. Straffeloven § 195 første ledd 2. straffalternativ, § 196 første ledd og § 197.


26. juni

Gulating lagmannsrett: LG-2014-29895
Erstatningsrett. Erstatning etter borettslagsloven § 12-1 og oppreisning etter skadeserstatningsloven § 3-6. Tvisteloven § 29-18 tredje ledd.


Se flere dommer