🔍

29. august 2016

Nye regler for EU-kontroll fra 2018

EU vedtok i 2014 tre direktiver for styrking av kontrollen med at sikkerhetsmessige og miljømessige krav til kjøretøyer er oppfylt. Direktivene inngår i den såkalte kjøretøykontrollpakken og skal i prinsippet anvendes fra 20. mai 2018 i hele EØS-området.
Dommerklubbe Avgjørelse

29. august 2016

Høyesterett - vedlikeholdsbegrepet i skatteloven

Høyesterett avsa 25. august 2016 dom om gyldigheten av Skatteklagenemndas vedtak. Spørsmålet var i hvilken utstrekning utgiftene til en omfattende renovering av et nærings- og boligbygg i selskapets eie kunne trekkes fra som vedlikeholdskostnader etter skatteloven § 6-11.

📚 SISTE SAKER Se alle saker


Artikkel 23. august 2016

Flaggsaker 2/2016 er publisert

Et abonnement på Lovdata flaggsaker gir tilgang til elektroniske hefter med utvalgte avgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene tilpasset lesing på PC, nettbrett og mobil.

Artikkel 17. august 2016

Flaggsaker nr. 1 2016 er publisert

Et abonnement på Lovdata flaggsaker gir tilgang til elektroniske hefter med utvalgte avgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene tilpasset lesing på PC, nettbrett og mobil.

Lovtidend 12. august 2016

Statsråd 12. august 2016

I statsråd 12. august 2016 ble forsvarsloven, endringer i sikkerhetsloven og endringer i markaloven sanksjonert og provisorisk anordning om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Cockpitforbund og NHO Luftfart i forbindelse med tariffoppgjøret 2016 vedtatt.

Artikkel 10. august 2016

Lovdatas årsmelding 2015

 I 2015 skiftet Lovdata styreleder for første gang på 25 år. Det kan du lese om i årsmeldingen som nå er publisert på lovdata.no.

Artikkel 10. august 2016

Lovers ikrafttredelse

I Lovdatas årsmelding er det en artikkel om lovers ikrafttredelse. Lovene vedtatt i 2015 er blitt analysert med en beskrivelse av de forskjellige ikrafttredelsesvedtakene.

Lovtidend 1. august 2016

Lover som trer i kraft 1. august 2016

1. august 2016 trer lov om omdanning av Aerospace Industrial Maintenance Norway SF til aksjeselskap og endringer i privatskolelova, barnehageloven og opplæringslova i kraft.

Artikkel 22. juli 2016

Bruk av vannscootere

Det er tillatt å bruke vannscooter i Norge, men det er visse begrensninger i hvor man kan kjøre og hvordan man skal komme til disse områdene.

Artikkel 19. juli 2016

Sommerferie, kan jeg handle på søndag?

Butikkene du handler matvarer i er normalt stengt på søndager, men om sommeren er det flere unntak fra åpningstidsbestemmelsene.

🔨 SISTE DOMMER


25. august

Agder lagmannsrett: LA-2016-119326
Selskapsrett. Aksjeselskap. Tvangsoppløsning. Aksjeloven § 16-15 første ledd og § 16-16. Foretaksregisterloven § 4-3.


Se flere dommer