🔍
Oslo kretsfengel - Straffeloven 2015 Artikkel

26. august 2015

Ny straffelov - fra betinget dom til fullbyrdelsesutsettelse

Både reglene om betinget dom i straffeloven 1902 og bestemmelsene om fullbyrdelsesutsettelse i straffeloven 2005 innebærer at idømmelse av straff eller fullbyrdelsen av idømt straff på visse vilkår utsettes til utløpet av en nærmere bestemt prøvetid.    

📚 SISTE SAKER Se alle saker


Lovtidend 7. august 2015

Statsråd 7. august 2015

I statsråd 7. august 2015 ble lov om oppheving av lov om registrering av innsamlinger, lov om endringer i barnevernloven, midlertidig lov om beskyttelse av og kontroll med geografisk informasjon av hensyn til rikets sikkerhet og lov om endringer i forsvarspersonelloven m.m. sanksjonert m.m.

Artikkel 31. juli 2015

Ny straffelov - medvirkning

I motsetning til straffeloven 1902 inneholder straffeloven 2005 en generell bestemmelse om medvirkningsansvar.

Artikkel 24. juli 2015

Ombudsmannsordningen i Forsvaret

Mange soldater begynner sin tjeneste nå i juli og august. Opplever du noe i tjenesten som kan anses som en urett mot deg, kan du henvende deg til Stortingets ombudsmann for Forsvaret for å klage.

Artikkel 22. juli 2015

Straffeloven 2005 - grov kroppsskade

Ved innføringen av ny straffelov er det en del begreper som endres. Straffeloven 2005 bruker begrepet grov kroppsskade, dette tilsvarer legemsbeskadigelse i straffeloven 1902.

Artikkel 22. juli 2015

Handle på søndag i ferien?

Butikkene du handler matvarer i er normalt stengt på søndager, men det er flere unntak fra åpningstidsbestemmelsene.

Lovtidend 29. juni 2015

Lover i kraft 19. juni og 1. juli 2015

1. juli 2015 blir en lov opphevet og 25 lover og endringslover satt i kraft, 19. juni 2015 ble ni lover satt i kraft. Se liste over lovene under. 

🔨 SISTE DOMMER


Se flere dommer