🔍
Straffeloven 2005 Illustrasjon. Foto: Linn AT Pettersen Artikkel

25. november 2015

Straffeloven 2005 - skjerpende omstendigheter

Skjerpende omstendigheter ved en straffbar handling kan føre til at et lovbrudd straffes strengere enn det ellers ville ha gjort, enten ved at domstolen innenfor lovbestemt strafferamme kan utmåle strengere straff eller at loven inneholder regler om at maksimumsstraffen er høyere.
Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn Lovtidend

27. november 2015

Unntak for innkvartering av asylsøkere

27. november 2015 ble det fastsatt midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven for innkvartering av personer som søker beskyttelse (asylsøkere), forskriften skal åpne for raskere etablering av asylmottak.

📚 SISTE SAKER Se alle saker


Lovtidend 20. november 2015

Statsråd 20. november 2015

I statsråd 20. november 2015 ble endringer til utlendingsloven sanksjonert, og det ble fastsatt dato for ikrafttredelse av § 3-5 i helse- og omsorgstjenesteloven og endringer i distriktsinndelingen m.v. i politi- og lensmannsetaten i forskrift om politidistrikt m.v.

Lovtidend 13. november 2015

Statsråd 13. november 2015

I statsråd 13. november ble fire lover satt i kraft og en forskrift fastsatt. Det ble også fastsatt endring i forskrift om miljørettet helsevern.

Artikkel 12. november 2015

Lover og forskrifter på nynorsk

Lovdata mottar daglig henvendelser om lover og forskrifter. En av de vanligste henvendelsene er spørsmålet om å få en bokmålsversjon av  nynorske lover og nynorskversjon av bokmålslover.

Artikkel 6. november 2015

Straffeloven 2005 – formildende omstendigheter

Formildende omstendigheter kan føre til at et lovbrudd straffes mindre strengt. Gjerningsmannens handling kommer i et gunstigere lys og kan tas i betraktning av dommeren ved utmåling av straff. Et eksempel på formildende omstendighet er gjerningsmannens alder.

Lovtidend 30. oktober 2015

Statsråd 30. oktober 2015

I statsråd 30. oktober 2015 ble det fastsatt delt ikraftsetting av lov 20. januar 2012 nr. 6, ikraftsetting av lov 21. juni 2013 nr. 79 og lov 22. mai 2015 nr. 32 og endringer i to forskrifter i justissektoren og i tre forskrifter i helsesektoren.

Artikkel 29. oktober 2015

Vinteren nærmer seg, tid for å bytte dekk?

Piggdekk kan brukes fra 1. november til første mandag etter 2. påskedag, i 2016 er det 4. april. I landets tre nordligste fylker er tilsvarende periode fra 16. oktober til 1. mai.

Artikkel 28. oktober 2015

Venter du på snøen?

Svært mange av oss venter på vinter og snø for å komme ut på ski. For noen er det alpinanleggene som frister mest, og disse anleggene inneholder ofte skitau, skitrekk, skiheiser og i enkelte anlegg gondolbaner.

🔨 SISTE DOMMER


Se flere dommer