🔍
Skiheis Artikkel

22. februar 2017

Skal du på ski i vinterferien?

Svært mange ønsker å gå på ski i vinterferien. For noen er det alpinanleggene som frister mest, og disse anleggene inneholder ofte skitau, skitrekk, skiheiser og i enkelte anlegg gondolbaner.
Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn Lovtidend

17. februar 2017

Statsråd 17. februar 2017

I statsråd 17. februar 2017 ble ny forbrukerklagelov sanksjonert og det ble fastsatt forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.


📚 SISTE SAKER Se alle saker


Lovtidend 10. februar 2017

Statsråd 10. februar 2017

I statsråd 10. februar 2017 ble endringer i finansforetaksloven, i tobakksskadeloven og i psykisk helsevernloven sanksjonert.

Artikkel 8. februar 2017

Siste trykte utgave av Norsk Lovtidend

Så er det slutt. Den trykte utgaven av Norsk Lovtidend er avviklet etter å ha vært utgitt siden 1877. Hefte 19 i avdeling I (lover og sentrale forskrifter), som ble utgitt 8. februar 2017, ble den aller siste utgaven.

Artikkel 6. februar 2017

Samefolkets dag 6. februar

6. februar er offisiell flaggdag i Norge og markeres over hele landet som samefolkets dag. Dagen markeres til minne om det første samiske landsmøtet som ble holdt i Metodistkirken i Trondheim i 1917. Dagen ble første gang feiret i 1993.

Artikkel 2. februar 2017

Lover på nynorsk og bokmål

Lovdata mottar ofte henvendelser om lover og forskrifter. En av de vanligste henvendelsene er spørsmålet om å få en bokmålsversjon av  nynorske lover og nynorskversjon av bokmålslover.

Lovtidend 27. januar 2017

Statsråd 27. januar 2017

I statsråd 27. januar 2017 ble endringer i politiloven om midlertidig bevæpning sanksjonert.

🔨 SISTE DOMMER


22. februar

Borgarting lagmannsrett: LB-2016-99805
Strafferett. Drap. Drapsforsøk. Grov mishandling i familieforhold. Sivile krav. Fagdommere. Lagrettesak. Domstolloven § 15. Straffeloven 1902 § 233 annet ledd jf første ledd, § 233 jf § 49 og § 219...


21. februar

Gulating lagmannsrett: LG-2017-7846
Familierett. Ektefeller. Skifteavtale. Søksmålsfrist. Ugyldighet. Ekteskapsloven § 65 annet ledd. Avtaleloven § 33. Tvisteloven § 29-23 tredje ledd.


Se flere dommer