🔍
Dommerklubbe Avgjørelse

18. januar 2017

Borgarting lagmannsrett – dom i Yara-saken

Borgarting lagmannsrett avsa 17. januar 2017 dom i Yara-saken. Fire tidligere toppledere var tiltalt for grov korrupsjon overfor offentlig tjenestemenn i Libya og India. I tingretten ble de tiltalte dømt til fengsel mellom to og tre år.  

 


Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn Lovtidend

13. januar 2017

Statsråd 13. januar 2017

I statsråd 13. januar 2017 ble endringer i opplæringslova og anskaffelsesloven sanksjonert. Det ble også fastsatt endring i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker for fartsovertredelser.

📚 SISTE SAKER Se alle saker


Artikkel 3. januar 2017

Schengen-notatbase

Norge har fått et eget nettsted for EU-regelverk på justis- og innenriks­området. Notatbasen skal gi offentligheten informasjon om Schengen-relevante forslag som vurderes innlemmet i norsk rett. Nettstedet vil også inkludere notater om asylsamarbeidet gjennom Dublin-avtalen. 

Artikkel 2. januar 2017

Statens personalhåndbok 2017

Statens personalhåndbok (SPH) er et oppslagsverk for lønns- og personalspørsmål i staten, og 2017-utgaven er nå tilgjengelig. 

Lovtidend 28. desember 2016

Lover som trer i kraft 1. januar 2017

1. januar 2017 trer naturskadeerstatningsloven, kassasystemlova, skatteforvaltningsloven, lov om EØS-finanstilsyn, anskaffelsesloven, stortingsgodtgjørelsesloven og 42 endringslover i kraft.

Nyhet 22. desember 2016

Ledig stilling som kunnskapsforvalter

Vi søker etter en kunnskapsforvalter med interesse for rettskilder. Stillingen vil bli sentral i å videreutvikle Lovdatas rettsinformasjonssystemer.

Lovtidend 21. desember 2016

Stortingets skatte- og avgiftsvedtak for 2017

Stortinget fastsatte 17. desember 2016 vedtak om skatter og avgifter for 2017. Nytt for 2017 er finansskatten, som skal beregnes av lønn og overskudd i finansnæringen. Finansskatten er ment å korrigere for manglende inntekt fra merverdiavgift på finansielle tjenester.

Lovtidend 20. desember 2016

Statsråd 20. desember 2016

I statsråd 20. desember 2016 ble skatte- og avgiftslovendringene knyttet til statsbudsjettet for 2017 og seks andre lover sanksjonert.

Artikkel 19. desember 2016

God jul og godt nyttår

Lovdata takker alle kunder, samarbeidspartnere og venner av Lovdata for et interessant, innholdsrikt og spennende år.

Lovtidend 16. desember 2016

Ny forsinkelsesrentesats fra 1. januar 2017

Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng (fram til 1. juli 2013 var satsen Norges Banks styringsrente, tillagt minst 7 prosentpoeng).

🔨 SISTE DOMMER


Se flere dommer