🔍
Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn Lovtidend

24. april 2015

Statsråd 24. april 2015

I statsråd 24. april 2015 ble endringslover til arbeidsmiljøloven (arbeidstid, aldersgrenser, midlertidig ansettelse), sosialtjenesteloven, allmenngjøringsloven, utlendingsloven, opplæringslova, privatskolelova (mobbing) og småbåtloven (flyteutstyr) sanksjonert.
Krysser i boks Artikkel

17. april 2015

Forbrukerombudets oppgaver

Forbrukerombudet er et frittstående forvaltningsorgan etablert i 1973 med betegnelsen Forbrukerombudsmannen. Forbrukerombudets oppgave er å føre tilsyn med at markedsføringen av varer og tjenester og standard kontraktsvilkår er i samsvar med lovverket.

📚 SISTE SAKER Se alle saker


Lovtidend 17. april 2015

Statsråd 17. april 2015

I statsråd 17. april 2015 ble endringslov til utlendingsloven og endringslov til vegtrafikkloven sanksjonert.  

Artikkel 13. april 2015

Båndtvang og løse hunder

Det er populært å ha hund, men det stiller visse krav til eieren. En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunder volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting og skal dessuten sørge for at hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser. 

Artikkel 13. april 2015

Butikkenes åpningstider i påsken

Har du glemt melk eller brød i påsken? I påskens helligdager er det visse regler som begrenser butikkenes åpningstider, men fortvil ikke. Det er flere unntak fra åpningstidsbestemmelsene, det kommer an på hva slags utsalgssted, og hvor i landet dette befinner seg.

Lovtidend 10. april 2015

Statsråd 10. april 2015

I statsråd 10. april 2015 ble ny lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) sanksjonert. I tillegg ble det vedtatt endringer i prioriteringsforskriften.

Artikkel 1. april 2015

Snart sommer - bytte til sommerdekk?

Piggdekk kan brukes fra 1. november til første mandag etter 2. påskedag, i 2015 er det 13. april. I landets tre nordligste fylker er tilsvarende periode fra 16. oktober til 1. mai. Det er anledning til å bruke piggdekk utenom disse datoene dersom føret og været krever det. 

🔨 SISTE DOMMER


22. april

Frostating lagmannsrett: LF-2015-8660
Tvangsfullbyrdelse. Tvangsgrunnlag. Utenlandsk rettsavgjørelse. Barnebortføring. Sakskostnader. Verneting. Tvangsfullbyrdelseloven § 4-1 annet ledd bokstav f) og g).


Se flere dommer