🔍
Bilde: colourbox Artikkel

22. juli 2016

Bruk av vannscootere

Det er tillatt å bruke vannscooter i Norge, men det er visse begrensninger i hvor man kan kjøre og hvordan man skal komme til disse områdene.

📚 SISTE SAKER Se alle saker


Artikkel 15. juli 2016

Påbud om flyteutstyr i fritidsbåter

Alle som er i fritidsbåter under åtte meter må ha på seg egnet flytevest eller redningsvest når båten er i fart.

Lovtidend 12. juli 2016

Tiltak mot spredning av sykdom hos viltlevende hjortedyr

Landbruks- og matdepartementet fastsatte 11. juli 2016 forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) blant hjortedyr. Bakgrunnen er funn hos viltlevende hjortedyr i Norge.

Lovtidend 29. juni 2016

Lover som trer i kraft 1. juli 2016

1. juli er en travel dag når det gjelder lovers ikrafttredelse. Fire nye lover trer i kraft, fire lover oppheves og 30 endringslover trer i kraft denne dagen i år.

Avgjørelse 27. juni 2016

Dom i Høyesterett – arbeidsrett, avlaster og støttekontakt

Høyesterett avsa 23. juni 2016 dom i sak om en kvinne som utførte arbeid som avlaster og støttekontakt for familien til en gutt med et særlig omsorgsbehov skulle anses som arbeidstaker i kommunen, ikke som oppdragstaker. Dissens 4-1.

🔨 SISTE DOMMER


Se flere dommer