🔍
Skifte hjul Artikkel

18. april 2017

Våren kommer – bytte til sommerdekk?

Piggdekk kan brukes fra 1. november til og med første mandag etter 2. påskedag, i 2017 er det etter 24. april. I landets tre nordligste fylker er tilsvarende periode fra 16. oktober til og med 30. april.
Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn Lovtidend

21. april 2017

Statsråd 21. april 2017

I statsråd 21. april 2017 ble endringer i passloven og ID-kortloven, naturskadeforsikringsloven, offentleglova og anskaffelsesloven sanksjonert og det ble fastsatt endringer i forskrift om miljørettet helsevern og i IHR-forskriften.

📚 SISTE SAKER Se alle saker


Artikkel 19. april 2017

Forbud mot å brenne bål i skog og mark

Fra 15. april til 15. september er det forbud mot bålbrenning i skog og mark. Det kan gis tillatelse til bålbrenning fra kommunen dersom lokale forhold tilsier det.

Artikkel 7. april 2017

Butikkenes åpningstider i påsken

Har du glemt melk eller brød i påsken? I påskens helligdager er det visse regler som begrenser butikkenes åpningstider, men fortvil ikke. Det er flere unntak fra åpningstidsbestemmelsene, det kommer an på hva slags utsalgssted, og hvor i landet dette befinner seg.

Artikkel 7. april 2017

Tilbaketrekking av pengesedler

Norges Bank har fastsatt forskrift om at to pengesedler skal slutte å være tvungent betalingsmiddel fra 30. mai 2018. 

Lovtidend 5. april 2017

Statsråd 5. april 2017

I statsråd 5. april 2017 ble endringslov til folketrygdloven sanksjonert.

Lovtidend 31. mars 2017

Statsråd 31. mars 2017

I statsråd 31. mars 2017 ble det sanksjonert endringer i arbeidsmiljøloven, barnelova, tinglysingsloven, inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven m.m.

Artikkel 28. mars 2017

Er din arbeidsplass statens beste lærebedrift?

For å øke antallet lærebedrifter og lærlinger i staten, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet etablert en pris for beste statlige lærebedrift. Prisen ble delt ut første gang i desember 2016, og i år skal det kåres en ny vinner.


🔨 SISTE DOMMER


21. april

Hålogaland lagmannsrett: LH-2016-50182
Strafferett. Ekspedisjon. Meldeplikt. Bilandsloven § 8, jf. § 7. Forskrift om miljøvern og sikkerhet i Antarktis § 9 og § 12, jf. § 40. Antarktistraktaten.


Se flere dommer