🔍
Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn Lovtidend

21. oktober 2016

Statsråd 21. oktober 2016

I statsråd 21. oktober 2016 ble endringslov til bustøttelova sanksjonert og det ble vedtatt ikrafttredelse av endring til skatteloven. I tillegg til statsrådssakene trer endringene i utlendingsloven § 66 og § 108 i kraft i dag.
EU flagg Artikkel

19. oktober 2016

Årlig møte mellom ESA og norske myndigheter

Norske myndigheter og EFTAs overvåkingsorgan ESA møtes 27. og 28. oktober 2016 til det årlige «pakkemøtet». Formålet med møtet er dialog og gjensidig utveksling av informasjon med sikte på å løse utestående saker. 

📚 SISTE SAKER Se alle saker


Avgjørelse 21. oktober 2016

Dom i Høyesterett – skatterettslig gjennomskjæring

Høyesterett avsa 18. oktober 2016 dom i sak om hvorvidt IKEA Handel og Eiendom AS hadde krav på fradrag i inntekten for renter på et konserninternt lån som ble tatt opp i forbindelse med restrukturering av konsernets eiendomsvirksomhet i Norge.

Artikkel 19. oktober 2016

Skal du bytte til piggdekk?

Piggdekk kan brukes fra 1. november til første mandag etter 2. påskedag, i 2017 er det 24. april. I landets tre nordligste fylker er tilsvarende periode fra 16. oktober til 1. mai.

Lovtidend 14. oktober 2016

Statsråd 14. oktober 2016

I statsråd 14. oktober 2016 ble det fastsatt delt ikraftsetting av lov 17. juni 2016 nr. 25 om endringer i folketrygdloven mfl. samt delt ikraftsetting av lov 17. juni 2016 nr. 58 om endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II) .

Artikkel 13. oktober 2016

Flaggsaker nr. 7-2016

Et abonnement på Lovdata flaggsaker gir tilgang til elektroniske hefter med utvalgte avgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene tilpasset lesing på PC, nettbrett og mobil.

Nyhet 4. oktober 2016

Flaggsaker nr. 6-2016 er publisert

Et abonnement på Lovdata flaggsaker gir tilgang til elektroniske hefter med utvalgte avgjørelser fra lagmannsrettene og tingrettene tilpasset lesing på PC, nettbrett og mobil.

Lovtidend 3. oktober 2016

Lov i kraft 3. oktober 2016

Finansdepartementet fastsatte 3. oktober 2016 ikrafttredelse straks for lov om EØS-finanstilsyn, med unntak for lovens § 7 nr. 1.

Lovtidend 30. september 2016

Statsråd 30. september 2016

I statsråd 30. september 2016 ble det fastsatt delt ikraftsetting av lov 17. juni 2016 nr. 58 om endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II) samt nærmere regler ved sammenslåingen av Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke.

🔨 SISTE DOMMER


Se flere dommer