🔍
KFIR - Logo Nyhet

5. februar 2016

KFIR søker utvalgsmedlemmer

Klagenemnda for industrielle rettigheter søker nye juridiske og tekniske utvalgsmedlemmer (bistillinger) med bakgrunn fra industrielt rettsvern.
Dommerklubbe Avgjørelse

1. februar 2016

Storkammersak i Høyesterett – kompensasjon i straff.

Høyesterett avsa 29. januar 2016 i storkammer dom i sak om straff for grov vold som medførte alvorlige skader hos fornærmede. Spørsmålet var hvordan det skulle gis kompensasjon i straffen for lang behandlingstid.

📚 SISTE SAKER Se alle saker


Lovtidend 22. januar 2016

Statsråd 22. januar 2016

I statsråd 22. januar 2016 ble det sanksjonert en endringslov til tjenestemannsloven og lov om Statens pensjonskasse og flere andre lover. I tillegg ble det vedtatt ikrafttredelse av fire lover fra 2014.


Artikkel 14. januar 2016

Lover som ikke er satt i kraft

Etter en gjennomgang av lovene i forbindelse med arbeidet med Norges Lover, viser det seg at mange lover ennå ikke er satt i kraft. Dette gjelder hele eller deler av lovene, og mange av lovene ble vedtatt for mange år siden. 

Lovtidend 8. januar 2016

Statsråd 8. januar 2016

I statsråd 8. januar 2016 ble det fastsatt tre forskrifter, forskrift om oppheving av utdaterte forskrifter på fiskeriområdet, forskrift om beskyttelse av korallrev og forskrift om utvidelse av virkeområdet for havressurslova på Svalbard.

Artikkel 8. januar 2016

Statens personalhåndbok 2016

Statens personalhåndbok (SPH) er et oppslagsverk for lønns- og personalspørsmål i staten, og 2016-utgaven er nå tilgjengelig. 

Lovtidend 29. desember 2015

Lover som trer i kraft 1. januar 2016

1. januar 2016 trer 58 lover og endringslover i kraft. Blant de nye lovene er finansforetakslov, lov om referanserenter, postlov, karantenelov (for politikere), obduksjonslov, transplantasjonslov og jordskiftelov.

🔨 SISTE DOMMER


2. februar

Borgarting lagmannsrett: LB-2016-10364
Strafferett. Straffutmåling. Ungdomsoppfølging - brudd på vilkår. Straffeloven 1902 § 53 nr. 3 bokstav i. Omgjøring etter straffeloven 1902 § 54 nr. 2 jf. straffeloven 1902 § 18.


Se flere dommer