100 år med allmenn stemmerett for kvinner – høyere utdanning

11. juni 2013 var det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn. Siden 1913 er kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene blitt kraftig utviklet innen alle deler av samfunnslivet og politikken.

Søketips    24. juni 2013    👤Lovdata   

11. juni 2013 var det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn. Siden 1913 er kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene blitt kraftig utviklet innen alle deler av samfunnslivet og politikken.

Dette  gjelder ikke minst spørsmålet om høyere utdanning:

Utdanning er en viktig nøkkel til likestilling. Kvinner med utdanning bidrar sterkt i samfunnet. De føder færre barn,  og en mor med utdanning vil være opptatt av at også barna skal få skolegang. 

I dag har omtrent like mange kvinner som menn høyere utdanning i Norge. Likevel velger de fleste fremdeles tradisjonelt: Kvinner utdanner seg oftere innen omsorg og undervisning - menn innen teknikk og naturvitenskap.

I 1882 vedtok Stortinget å tillate kvinner å ta artium. Samme år avla Cecilie Thoresen som første kvinne examen artium.

Kvinner fikk ved lov av 23. juni 1884 adgang til å studere ved universitetet og ta universitetseksamen. De første kvinnene  som gikk på universitetet studerte fag som matematikk, fysikk og geologi. I 1893 fullførte landets første kvinnelige lege, Marie Spångberg, sine studier. Mary Ann Elisabeth Stephansen ble i 1896 første kvinne med realvitenskapelig doktorgrad. I 1912 ble zoologen Kristine Bonnevie landets første professor, etter at Stortinget hadde vedtatt at også kvinner kunne bli embetsmenn.

Elise Hambro ble i 1926 landets første rektor.