1100 nye EØS-relevante rettsakter

Lovdata har gleden av å tilby våre onlinekunder tilgang til alle rettsakter som er tatt inn i EØS-avtalen til og med februar 2011. I basen med direktiver og forordninger på norsk (NLX3) får man enkelt oversikt over alle rettsakter fra EU som gjelder for Norge. Fra disse dokumentene er det lenket videre til engelsk tekst, EØS-komiteens beslutning, EØS-avtalen med tilpasningstekster, avgjørelser fra EU-domstolen , samt norsk lov og forskrift som gjennomfører rettsakten.

Nyhet    1. mars 2011    👤Lovdata   

Lovdata har gleden av å tilby våre onlinekunder tilgang til alle rettsakter som er tatt inn i EØS-avtalen til og med februar 2011. I basen med direktiver og forordninger på norsk (NLX3) får man enkelt oversikt over alle rettsakter fra EU som gjelder for Norge. Fra disse dokumentene er det lenket videre til engelsk tekst, EØS-komiteens beslutning, EØS-avtalen med tilpasningstekster, avgjørelser fra EU-domstolen , samt norsk lov og forskrift som gjennomfører rettsakten.

Lovdatas base NLX3 inneholder norske oversettelser av rettsakter som er tatt inn i EØS-avtalen gjennom EØS-komiteens beslutninger. De norske oversettelsene er offisielle og utarbeidet av Utenriksdepartementet. Det er et omfattende arbeid å oversette rettsakter fra EU, og per i dag ligger oversettelsesarbeidet hele 3,5 år på etterskudd. Imidlertid har Lovdata lagt inn dokumentopplysninger til 1100 rettsakter som mangler offisiell oversettelse, slik at man finner tittel, dokumentnummer, opplysninger om hvilket vedlegg i EØS-avtalen dokumentet tilhører etc. Dette betyr at basen NLX3 alltid vil være helt oppdatert med nye rettsakter, og fra disse dokumentene finner man lett lenker til øvrig relevant materiale.

Ønsker du mer informasjon om våre baser og funksjoner, kan du ringe Lovdata på telefon 23 11 83 00 eller sende e-post til marked@lovdata.no. Les også mer om Lovdata Online her.