Fengsel

15. november – Fengslede Forfatteres Dag

Fengslede Forfatteres Dag er etablert av International PEN (Poets, Essayists and Novelists) som en årlig internasjonal markering for å rette søkelyset på de farer som forfattere, forleggere, redaktører, journalister og oversettere utsettes for ved å bruke sin ytringsfrihet.

Artikkel    15. november 2013    👤Jon D. Bech   

Dagen har vært markert siden 2000. Norsk PEN markerer dagen med et arrangement i Oslo og deler samtidig ut Ossietzkyprisen for fremragende innsats for ytringsfrihet.

I forbindelse med Fengslete Forfatteres Dag kan følgende lover og internasjonale erklæringer og konvensjoner være av interesse: