22. juli-saken

Nedenfor finner du en oversikt over rettsavgjørelser i forbindelse med terroranslagene 22. juli 2011 mot Regjeringskvartalet i Oslo og AUFs sommerleir på Utøya. 
2012
24.08.2012 Oslo District Court Judgment of July 22th (English version)
24.08.2012 Oslo tingrett 22. juli-dommen
04.07.2012 Borgarting lagmannsrett Anke over tingrettens salærfastsettelse
08.06.2012 Oslo tingrett Rettens beslutning om kringkasting av vitne.
08.06.2012 Oslo tingrett Helsepersonell. Rettens vurdering om vitneførsel.
07.06.2012 Oslo tingrett Rettens beslutning om kringkasting/lukkede dører for sakkyndige.
29.05.2012 Oslo tingrett Beslutning om omgjøring av presse og publikums adgang til overføringssalene.
25.05.2012 Oslo tingrett Spørsmål om kringkasting av gjenværende vitners forklaringer m.m.
25.05.2012 Borgarting lagmannsrett Anke over spørsmålet om filmopptak av hovedforhandlingen i 22. juli-saken for avlevering til Riksarkivet ble forkastet.
11.05.2012 Oslo tingrett Spørsmål om tillatelse til å kringkaste opptak av skokasting under rettsmøte
11.05.2012 Borgarting lagmannsrett Anke over tingrettens beslutning om fornærmedes tilstedeværelse under andre fornærmedes forklaringer
11.05.2012 Borgarting lagmannsrett Anke over tingrettens beslutning av om fornærmedes tilstedeværelse under andre fornærmedes forklaringer
10.05.2012 Oslo tingrett Supplerende beslutning om de fornærmedes rett til å overhøre hverandres forklaringer under hovedforhandlingen
09.05.2012 Oslo tingrett Beslutning om de fornærmedes rett til å overhøre hverandres forklaringer under hovedforhandlingen
08.05.2012 Borgarting lagmannsrett Fornærmedes rett til å overhøre andre fornærmedes forklaringer før man selv har forklart seg
04.05.2012 Høyesteretts ankeutvalg Fornærmedes rett til å overhøre andres forklaringer. Lagmannsrettens kompetanse.
27.04.2012 Høyesteretts ankeutvalg Kjennelse om film- og lydopptak under hovedforhandlingen
26.04.2012 Borgarting lagmannsrett Kjennelse om de fornærmedes rett til å overhøre hverandres forklaringer under hovedforhandlingen
24.04.2012 Oslo tingrett Begjæring om kringkasting av tiltalte under vitnenes forklaringer
18.04.2012 Oslo tingrett Beslutning om delvis omgjøring av presse og publikums adgang til overføringssalene
17.04.2012 Oslo tingrett Kjennelse om meddommers inhabilitet
16.04.2012 Borgarting lagmannsrett Beslutning om gjengivelse av kjennelse bare i anonymisert form
14.04.2012 Oslo tingrett Fritak for oppmøte- og/eller forklaringsplikt til tre vitner
14.04.2012 Oslo tingrett Beslutning om at vitner under bevistema 12 kan være til stede før de selv forklarer seg
13.04.2012 Oslo tingrett Beslutning om kringkasting av og fotografering under hovedforhandlingen
13.04.2012 Oslo tingrett Samordning av spørsmål fra bistandsadvokater
13.04.2012 Høyesteretts ankeutvalg Kringkasting av hovedforhandling.
11.04.2012 Oslo tingrett Beslutning om de fornærmedes rett til å overhøre hverandres forklaringer under hovedforhandlingen
30.03.2012 Oslo tingrett Beslutning om overføring av hovedforhandlingen ved streaming m.m.
30.03.2012 Borgarting lagmannsrett Tingrettens beslutning om tillatelse til arkivering av film- og lydopptak til historisk bruk opphevet
27.03.2012 Borgarting lagmannsrett Kjennelse om kringkasting av og fotografering under hovedforhandlingen
26.03.2012 Oslo tingrett Varamedlems habilitet.
16.03.2012 Høyesteretts ankeutvalg Ankebehandling vedrørende begrensning av innsynsrett i politiforklaringer m.m.
14.03.2012 Borgarting lagmannsrett Tilbakekalling av oppnevning av bistandsadvokat etter lekkasje
09.03.2012 Oslo tingrett Beslutning om kringkasting av og fotografering under hovedforhandlingen
29.02.2012 Oslo tingrett Beslutning om tilbakekallelse av oppnevning av en bistandsadvokat etter lekkasje
15.02.2012 Høyesteretts ankeutvalg Kjennelse om oppnevning av nye sakkyndige
10.02.2012 Oslo tingrett Kjennelse om tvangsinnleggelse for psykiatrisk undersøkelse
06.02.2012 Oslo tingrett Kjennelse om fengslingsforlengelse
02.02.2012 Borgarting lagmannsrett Kjennelse om nye sakkyndige
26.01.2012 Borgarting lagmannsrett Kjennelse om begrensning av innsynsrett
13.01.2012 Oslo tingrett Beslutning om oppnevning av nye sakkyndige
04.01.2012 Høyesteretts ankeutvalg Kjennelse om dokumentinnsyn
2011
14.12.2011 Borgarting lagmannsrett Kjennelse om oppnevning av bistandsadvokat for vitne
14.12.2011 Borgarting lagmannsrett Kjennelse om oppnevning av bistandsadvokat for vitne
07.12.2011 Borgarting lagmannsrett Kjennelse om oppnevning av bistandsadvokat
24.11.2011 Borgarting lagmannsrett Kjennelse om dokumentinnsyn for fornærmede og bistandsadvokater
18.11.2011 Høyesteretts ankeutvalg Kjennelse om oppnevning av bistandsadvokat
16.11.2011 Borgarting lagmannsrett Kjennelse om oppnevning av bistandsadvokat
14.11.2011 Oslo tingrett Kjennelse om fortsatt varetektsfengsling
11.11.2011 Høyesteretts ankeutvalg Ankebehandling vedrørende fjernmøte
10.11.2011 Borgarting lagmannsrett Ankebehandling vedrørende spørsmålet om åpne dører i fengslingsmøte
09.11.2011 Borgarting lagmannsrett Ankebehandling vedrørende fjernmøte
08.11.2011 Oslo tingrett Kjennelse om åpne dører
04.11.2011 Oslo tingrett Beslutning om fjernmøte
31.10.2011 Borgarting lagmannsrett Kjennelse om dokumentinnsyn
21.10.2011 Høyesteretts ankeutvalg Kjennelse om oppnevning av bistandsadvokat for vitne
20.10.2011 Høyesteretts ankeutvalg Kjennelse om oppnevning av bistandsadvokat for vitne
13.10.2011 Borgarting lagmannsrett Kjennelse om oppnevning av bistandsadvokat
04.10.2011 Borgarting lagmannsrett Kjennelse om oppnevning av bistandsadvokat for personer som befant seg på Utøya camping
30.09.2011 Høyesteretts ankeutvalg Kjennelse om oppnevnelse av bistandsadvokat for pårørende til siktede
30.09.2011 Borgarting lagmannsrett Kjennelse om oppnevnelse av bistandsadvokat etter straffeprosessloven § 107a
30.09.2011 Borgarting lagmannsrett Kjennelse om oppnevnelse av bistandsadvokat etter straffeprosessloven § 107a
30.09.2011 Borgarting lagmannsrett Kjennelse om oppnevning av bistandsadvokat etter straffeprosessloven § 107a
30.09.2011 Oslo tingrett Kjennelse om habilitet for sakkyndig
27.09.2011 Borgarting lagmannsrett Kjennelse om oppnevning av bistandsadvokat for AUF-ungdom på fastlandet ved Utøya
27.09.2011 Oslo tingrett Kjennelse om dokumentinnsyn
19.09.2011 Oslo tingrett Kjennelse om forlenget varetekt og isolasjon
16.09.2011 Oslo tingrett Kjennelse om begrensning av dokumentinnsyn
15.09.2011 Borgarting lagmannsrett Ankebehandling vedrørende lukket rettsmøte
15.09.2011 Borgarting lagmannsrett Kjennelse om oppnevning av bistandsadvokat for de etterlatte
12.09.2011 Oslo tingrett Kjennelse om fengslingsmøte for lukkede dører
12.09.2011 Oslo tingrett Ikke-omgjøring av avslag på begjæring om oppnevning av bistandsadvokat
08.09.2011 Borgarting lagmannsrett Kjennelse om oppnevnelse av bistandsadvokat for pårørende til siktede
02.09.2011 Høyesteretts ankeutvalg Vedtak om habilitet for dommerne i Borgarting lagmannsrett
29.08.2011 Oslo tingrett Beslutning om oppnevning av oppnevning av bistandsadvokat
19.08.2011 Oslo tingrett Kjennelse om forlenget isolasjon
19.08.2011 Borgarting lagmannsrett Ankebehandling vedrørende fornærmedes adgang til rettsmøte
16.08.2011 Oslo tingrett Begjæring om fengslingsmøte for lukkede dører
16.08.2011 Oslo tingrett Beslutning om bekledning i retten
16.08.2011 Oslo tingrett Beslutning om fornærmedes adgang til rettsmøte
12.08.2011 Oslo tingrett Avslag på begjæring om oppnevning av bistandsadvokat
11.08.2011 Oslo tingrett Begjæring om oppnevning av bistandsadvokat for pårørende til siktede
28.07.2011 Oslo tingrett Oppnevning av rettspsykiatrisk sakkyndige
25.07.2011 Oslo tingrett Kjennelse om varetektsfengsling
25.07.2011 Oslo tingrett Beslutning om bekledning i retten
25.07.2011 Oslo tingrett Begjæring om fengslingsmøte for lukkede dører