Dommerklubbe

22. juli-saken

Oversikten over rettsavgjørelser i forbindelse med terroranslagene 22. juli 2011 mot Regjeringskvartalet i Oslo og AUFs sommerleir på Utøya har nå kommet på plass igjen.

Artikkel    13. mars 2015    👤Dag T. Hoelseth   

Lovdata opprettet i juli 2011 en egen oversiktsside over utvalgte rettsavgjørelser knyttet til 22. juli-saken. Oversiktssiden ble tatt ned i forbindelse med overgangen til nye Åpne sider ( Lovdata.no) senhøstes 2013. Rettsavgjørelsene har i mellomtiden selvsagt vært tilgjengelige i Lovdata Pro og den endelige dommen i form av en pdf-utskrift fra Lovdata har vært klikkbar på Oslo tingretts nettsted.

På oppfordring er oversikten på Åpne sider nå på plass igjen:

https://lovdata.no/info/22juli

En egen inngang til siden er lagt under oversikten over tjenester (menyen på venstre side).