50-øringen snart historie

Ved forskrift 16. mars 2011 nr. 294 ble det fastsatt at 50-øringen fra 1. mai 2012 ikke lenger er gyldig betalingsmiddel. Innløsning kan skje til 1. mai 2022.

Lovtidend    18. mars 2011    👤Knut Davidsen

Ved forskrift 16. mars 2011 nr. 294 ble det fastsatt at 50-øringen fra 1. mai 2012 ikke lenger er gyldig betalingsmiddel. Innløsning kan skje til 1. mai 2022.

 

Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet (sentralbankloven) § 13 og § 15.

 

Ved betaling med mynt etter 50-øringens bortfall vil øreavrundingsregelen være:

- Ørebeløp som ender på 1-49 øre rundes ned til nærmeste kronebeløp

- Ørebeløp som ender på 50-99 øre rundes opp til nærmeste kronebeløp.