6000 juridiske artikler i Lovdatas abonnementssystem

De juridiske artiklene dekker de fleste juridiske emner og har tidligere vært publisert i anerkjente juridiske tidsskrifter og i festskrifter.  Artiklene er koblet direkte til lover og paragrafer, slik at du får tilgang til dem med utgangspunkt i en bestemt lovbestemmelse.  Med utgangspunkt i avhendingslova §3-9 kan du velge blant 28 relaterte artikler.

Søketips    30. august 2012    👤Lovdata

De juridiske artiklene dekker de fleste juridiske emner og har tidligere vært publisert i anerkjente juridiske tidsskrifter og i festskrifter.  Artiklene er koblet direkte til lover og paragrafer, slik at du får tilgang til dem med utgangspunkt i en bestemt lovbestemmelse.  Med utgangspunkt i avhendingslova §3-9 kan du velge blant 28 relaterte artikler.

Du kan foreta spissede søk i artikkelbasen for å finne relevante artikler i forbindelse med en juridisk problemstilling. Via alfabetisk register finner du lett frem til forfattere og bestemte artikler.

I artiklene finnes tusenvis av klikkbare lenker til andre dokumenter: lovparagrafer, forarbeidsdokumenter, rettsavgjørelser, uttalelser, vedtak og andre juridiske artikler.

Artiklene er skrevet av mer enn 400 forfattere og spenner over et langt tidsrom – helt fra 1872 til 2012.  Databasen øker stadig i omfang, og det legges ukentlig inn flere artikler.

Bestill et abonnement på Lovdatas abonnementssystem i dag.