Apotekloven

Lov 2. juni 2000 nr. 39 om apotek trer i kraft 1. mars 2001.
Alle forskrifter gitt med hjemmel i loven fra 1963 som nå oppheves, gjelder fortsatt, se den nye apoteklovens §10-2. Forskriftene ligger også på Lovdatas hjemmesider, trykk på SENTRALE FORSKRIFTER først i loven for å se oversikt over forskriftene.

Lovtidend    2. mars 2001    👤Knut Davidsen