EU flagg

Årlig møte mellom ESA og norske myndigheter

Norske myndigheter og EFTAs overvåkingsorgan ESA møtes 27. og 28. oktober 2016 til det årlige «pakkemøtet». Formålet med møtet er dialog og gjensidig utveksling av informasjon med sikte på å løse utestående saker. 

Artikkel    19. oktober 2016    👤Randi Bjørhei   

Av de 73 sakene som er meldt inn til møtet er det flere saker som går igjen fra tidligere år, som familiegjenforening, pasientrettigheter, verftssaken og vikarbyrådirektivet.

Stortingets nyhetsbrev  EU/EØS-nytt kommer denne gangen med et temanummer om ESA. Her omtales et utvalg saker som ESA ønsker å diskutere med Norge på møtet. 

Du kan lese mer her; EU/EØS-nytt - 19. oktober 2016.