Åtte nye kommentarutgaver med lenking til Lovdata

Følgende 10 blå kommentarutgaver er nå tilgjengelige:

Søketips    19. januar 2012    👤Lovdata   

Følgende 10 blå kommentarutgaver er nå tilgjengelige:

  • Arveloven
  • Plan- og bygningsloven
  • Tvisteloven
  • Tvangsfullbyrdelsesloven
  • Odelsloven
  • Voldgiftsloven
  • Petroleumsloven
  • Opplæringslova
  • Gjeldsbrev- og deponeringsloven
  • Dyrevelferdsloven

Lovkommentarene er skrevet av kjente juridiske forfattere og ajourføres løpende. Det forutsettes abonnement både på kommentarutgaver.no og på Lovdata Online for at lenkene skal fungere. Universitetsforlagets blå kommentarutgaver er en innarbeidet bokserie som benyttes som oppslags- og referanseverktøy av advokater, dommere og andre jurister. Serien inneholder rundt 40 kommentarutgaver. Universitetsforlagets mål er å gjøre alle kommentarutgavene nettbaserte, og det kommer flere utgaver senere i 2012.