Avgjørelsenes rettskraft – lagmannsrettene

Det er viktig å være klar over at en avgjørelse fra lagmannsretten kan bli anket til Høyesterett. Lovdata påfører ankeopplysninger i avgjørelsenes saksgangsfelt når vi mottar saker fra Høyesterett. Dersom man ikke kan se av lagmannsrettens saksgangsfelt at den er blitt behandlet i Høyesterett, og avgjørelsen er mer enn ca. ½ gammel, kan man anta at den ikke er blitt anket. Lovdata kan imidlertid ikke garantere dette, og man bør kontakte domstolen dersom man ønsker å kontrollere det.