Avgjørelser fra Menneskerettsdomstolen som rettskilde

Den europeiske menneskerettsdomstolen – EMD – har fastslått at en avgjørelse fra Høyesterett – den såkalte tomtefestedommen -  strider mot menneskerettighetene. Dommen fra Menneskerettsdomstolen: EMD-2008-13221 avsagt 12. juni 2012, kan få konsekvenser for norsk rett der det er strid om hvor langt eiendomsretten går.

Søketips    28. november 2012    👤Lovdata   

Den europeiske menneskerettsdomstolen – EMD – har fastslått at en avgjørelse fra Høyesterett – den såkalte tomtefestedommen -  strider mot menneskerettighetene. Dommen fra Menneskerettsdomstolen: EMD-2008-13221 avsagt 12. juni 2012, kan få konsekvenser for norsk rett der det er strid om hvor langt eiendomsretten går.

På Lovdatas åpne nettsted finner du sammendrag på norsk av avgjørelser fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. De er utarbeidet av Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Sammendragene er tilgjengelige i ca ett år etter at de er oversendt Lovdata – uavhengig av hvor gamle avgjørelsene er.

I Lovdatas abonnementssystem er det i de mest sentrale sakene sammendrag fra og med 1961, og pr. i dag er over 2000 norske sammendrag tilgjengelige.  Saker med norsk sammendrag er i første rekke avgjørelser i kategori 1 (de viktigste sakene) og avgjørelser hvor Norge er part.  I abonnementssystemet er det direkte lenker til sammendragene fra artikler i menneskerettskonvensjonen og fra rettsavgjørelser. I sammendragene er det lenker til artikler i menneskerettskonvensjonen og til andre avgjørelser.