Aviær influensa - beskyttelsestiltak

Mattilsynet har 3. februar 2004 med hjemmel i matloven bestemt beskyttelsestiltak mot innførsel av levende fugler fra asiatiske land. Les forskriften her

Lovtidend    3. februar 2004    👤Knut Davidsen