Norsk lovtidend

Avvikling av de trykte utgavene av Norsk Lovtidend

Justisdepartementet har besluttet å avvikle de trykte utgavene av Norsk Lovtidend avdeling I og avdeling II etter 2016-årgangen. Beslutningen er fattet etter råd fra Lovdata. Trykte registre for 2016-årgangen vil bli publisert i løpet av første kvartal 2017.

Artikkel    2. november 2016    👤Knut Davidsen

Antall abonnenter på den trykte utgaven har vært sterkt fallende over flere år. Den elektroniske kunngjøringen på lovdata.no har siden 2001 vært den offisielle kunngjøringen av Norsk Lovtidend.

 Fra 1. januar 2017 blir det daglige kunngjøringer av Norsk Lovtidend avdeling I. For avdeling II vil kunngjøringsfrekvensen bli noe lavere. Kunngjøringene på lovdata.no vil i tillegg til den elektroniske kunngjøringen bli lagt ut på nettet som låste PDF-filer. Filene vil bli merket med dato og signert av Norsk Lovtidends redaktør. Det blir mulig å laste ned og å skrive ut dokumentene. Referanser til sidetall i heftene blir borte fra 2017-årgangen.

 Lovdata kommer tilbake med nærmere informasjon om løsningen på våre nettsider.

 Eventuelle spørsmål om avviklingen kan sendes på e-post til Lovtidend@lovdata.no.