Baneheia-saken. Erstatningsutmålingen

Agder lagmannsrett avsa 25. februar 2002 dom i erstatningsutmålingen i Baneheia-saken. Kravene ble avgjort i egen dom og retten la til grunn at de borgerlige rettskravene skulle avgjøres av fagdommerne alene. Les dommen her.

Avgjørelse    26. februar 2002    👤Knut Davidsen