Bestemmelser om pakkereiser

Hvis du har bestilt en pakkereise, kan det være nyttig å sette seg inn i bestemmelsene i pakkereiseloven, pakkereiseforskriften og reisegarantiforskriften. Dette regelverket omhandler blant annet bestemmelser om hvilke typer informasjon du har krav på samt bestemmelser om reklamasjon.

Nyhet    1. juli 2011    👤Lovdata   

Hvis du har bestilt en pakkereise, kan det være nyttig å sette seg inn i bestemmelsene i pakkereiseloven, pakkereiseforskriften og reisegarantiforskriften. Dette regelverket omhandler blant annet bestemmelser om hvilke typer informasjon du har krav på samt bestemmelser om reklamasjon.

Man skal bli opplyst om den totale prisen, innbefattet avgifter, gebyrer og skatter. Videre skal det gis informasjon om innkvarteringsstedets beliggenhet og vesentlige fasiliteter. Kunden har krav på opplysninger om de helsemessige innreisebetingelsene som vertslandet stiller samt om det er stilt reisegaranti og hvem som har stilt slik garanti. Regelverket gir også bestemmeler om hvilke krav du som kunde kan fremsette før, under og etter en pakketur. 

Forbrukerrådets nettsted kan du lese mer om dine rettigheter som kjøper av pakkereise.