Bindende forhåndsuttalelser i skatte- og avgiftssaker

Merverdiavgiftsloven har med virkning fra 1. november 2001 fått nytt kapittel XIV a, som innfører regler for bindende forhåndsuttalelser om avgiftsmessige virkninger av en konkret planlagt disposisjon. Det er også innført regler om det samme i ligningslovens kapittel 3 A for forhåndsuttalelser i skattesaker og i folketrygdlovens § 24-3 for arbeidsgiveravgiftssaker, og det er fastsatt forskrift.

Lovtidend    1. november 2001    👤Knut Davidsen