Blodforskriften

4. februar 2005 ble det i statsråd fastsatt forskrift om tapping, testing, prosessering, oppbevaring og distribusjon av humant blod og blodkomponenter, og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre (Blodforskriften). Forskriften trådte i kraft 8. februar 2005.

Lovtidend    9. februar 2005    👤Knut Davidsen   

Forskriften implementerer europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/98/EF av 27. januar 2003, og fristen for gjennomføring var 8. februar 2005 med en tilpasningsperiode på ni måneder. Alle blodbanker skal nå bli godkjent av Sosial- og helsedirektoratet og det er satt mer spesifikke krav til sporbarhet og merking enn tidligere. Forskriften setter en rekke krav til utvelgelse av og informasjon til blodgivere, og regulerer behandlingen av helseopplysninger i blodgiverregistre som helseforetakene som eier av blodbankene, fører. Det er første gang det blir fastsatt forskrift på blodområdet.