Borttauing av kjøretøy uten kjennemerker

Vegtrafikkloven § 17 ble 20. juni 2003 endret ved lov 20. juni 2003 nr. 50 som innebærer at registreringspliktig kjøretøy uten lovlige kjennemerker ikke skal være parkert utover 14 dager på offentlig veg eller privat veg skiltet med offentlig trafikkskilt.

Lovtidend    15. juli 2003    👤Knut Davidsen

Endringen trådte i kraft straks, dvs 20. juni 2003, slik at borttauing nå kan foretas av ansvarlig myndighet. Formålet med parkeringsforbudet er å begrense bruken av offentlige trafikkarealer som lagringsplass for kjøretøyer, slik at disse arealene blir frigjort til ordinær parkering. Det er kjøretøyets registreringsstatus som er avgjørende, nærmere bestemt om det er påsatt lovlige kjennemerker. Kjøretøyets tilstand forøvrig, for eksempel om det er skjemmende, er uten betydning.