EU flagg

Bruk av liten skrift er villedende markedsføring

EU-domstolen er kritisk til markedsføringen til Canal Digital i Danmark, og mener den villedet forbrukerne og dermed var i strid med handelspraksisdirektivet. 

Artikkel    7. november 2016    👤Randi Bjørhei   

EU-domstolen er kritisk til markedsføringen til Canal Digital i Danmark, og mener den villedet forbrukerne. «Saken gjelder kjernespørsmål i markedsføringsretten og må anses å ha stor relevans for Norge», sa europaminister Vidar Helgesen i 2015.

Canal Digital Danmark reklamerte i 2009 for tv-abonnement i annonser på tv og internett. I disse annonsene var den månedlige abonnementsprisen fremhevet. Prisen for abonnementet inkluderte imidlertid også en halvårlig avgift på «kortservice». Denne avgiften var enten ikke omtalt i annonsen, eller den var omtalt i mindre skrift og på en mindre fremtredende måte. I noen annonser var totalprisen for bindingsperioden oppgitt, inkludert både abonnementspris og serviceavgift. Også totalprisen var satt i mindre skrift, og mindre fremtredende enn abonnementskostnaden.

Spørsmålet om Canal Digital hadde overtrådt den danske markedsføringsloven, som gjennomfører direktivet om urimelig handelspraksis i dansk rett, kom opp for en dansk domstol. Domstolen stilte spørsmål om forståelsen av direktivet til EU-domstolen. I en rådgivende uttalelse av 26. oktober 2016 sier EU-domstolen at det kan være villedende overfor forbruker, og dermed i strid med direktivet, dersom prisen på et produkt består av flere elementer, og kun ett av elementene fremheves. Dette kan føre til at forbruker tror at tilbudet er mer fordelaktig enn det faktisk er, og at forbruker tar en kjøpsbeslutning som han ellers ikke ville tatt.

Avgjørelsen har betydning i Norge for tolkningen av markedsføringslovens bestemmelser om villedende markedsføring. Norge hadde skriftlig innlegg i saken, og saken ble også nevnt av statsråd Helgesen i Europautvalgets møte 28. april 2015. EU-domstolens avklaring innebærer at markedsføring hvor sentrale opplysninger kun fremkommer med liten skrift eller etter videre oppslag på tilbyderens nettside, vil være i strid med markedsføringsloven.  


Denne artikkelen er i sin helhet hentet fra Stortingets EU/EØS-nytt 2. november 2016.