Bruk av piggdekk

Piggdekk kan brukes fra 1. november til første mandag etter 2. påskedag. I landets tre nordligste fylker er tilsvarende periode fra 16. oktober til 1. mai.

Artikkel    22. oktober 2012    👤Lovdata   

Piggdekk kan brukes fra 1. november til første mandag etter 2. påskedag. I landets tre nordligste fylker er tilsvarende periode fra 16. oktober til 1. mai.

Det er anledning til å bruke piggdekk utenom disse datoene dersom føret krever det. Utgangspunktet er at man skal være skodd etter forholdene og at bilen oppfyller kravene om tilstrekkelig veigrep.

Det er ingen frister knyttet til bruken av piggfrie vinterdekk.

Det koster kr. 500 i gebyr hvis man kjører med piggdekk utenfor vintersesongen.

I vinterperioden skal mønsterdybden være minimum 3mm uansett dekktype. Kjøretøy til og med 3500 kg må ha piggdekk på alle hjul dersom piggdekk benyttes.

Fra 1. november til 1. mai må det betales gebyr for å kjøre med piggdekk innenfor kommunegrensen i Oslo og Bergen. I Trondheim er ordningen avviklet.

Biler som fremstilles for EØS-kontroll med piggdekk utenom de tillatte frister vil ikke bli EØS-godkjent.