Bilde: colourbox

Bruk av vannscootere

Det er tillatt å bruke vannscooter i Norge, men det er visse begrensninger i hvor man kan kjøre og hvordan man skal komme til disse områdene.

Artikkel    22. juli 2016    👤Knut Davidsen   

Det kan bare brukes vannscootere som er CE-merket, vannscootere av typen synkemaskin / jetski eller flytemaskin er ikke tillatt å bruke. Bestemmelser gitt i medhold av lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter (småbåtloven) gjelder som generelle regler for bruk av vannscootere. I tillegg er det fastsatt forskrift 21. juni 2013 nr. 701 om bruk av vannscootere og lignende, forskriften inneholder bestemmelser om virkeområde, definisjoner, generelle regler om bruk, om forbudssoner og transportkjøring, om unntak og om tilsyn og straff. Det er også fastsatt forskrift 15. januar 2016 nr. 35 om produksjon og omsetning av fritidsfartøy og vannscootere mv., forskriften inneholder generelle bestemmelser, regler om forpliktelser for produsent, representant, importør, distributør og privat importører, regler om samsvarsvurderinger og tekniske kontrollorgan og 20 vedlegg med tekniske krav. Det er politiet og Staten naturoppsyn som fører tilsyn og kontroll med bruk av vannscootere. Miljødirektoratet har laget en oversikt over forbudssoner for vannscootere, den kan du lese her.