Brukeravtale

Lovdatas nettsted lovdata.no er åpent for alle, og dokumentene kan brukes fritt til private formål. Kommersiell utnyttelse av dokumentene eller utnyttelse til videre distribusjon, opplæring, osv vil normalt kreve en særskilt avtale med Lovdata, jfr vilkårene nedenfor. Massenedlasting er ikke tillatt.

 

Generelle vilkår for bruk av dokumenter fra Lovdatas nettsted lovdata.no

§ 1.  Utnyttelse av lover, forskrifter, rundskriv, avgjørelser eller andre dokumenter fra Lovdata til forlagsvirksomhet, distribusjon, drift av søkbare databaser eller opplæringsvirksomhet krever særskilt avtale. Lovdata avgjør i tvilstilfelle hva som er forlagsvirksomhet, distribusjon, drift av søkbare databaser eller opplæringsvirksomhet.

Videresalg av Lovdatas tjenester krever særskilt avtale.

§ 2.  Lenking til Lovdatas nettsted er tillatt. Sidene skal presenteres for brukeren i sin originalform. Det er ikke tillatt å behandle, endre eller editere sidene før de sendes videre til brukeren.

§ 3.  Lovdata er ikke ansvarlig for feil i tekstene. Feil som brukeren blir oppmerksom på bes meddelt Lovdata. Lovdata er ikke ansvarlig for følger av driftsstans, eventuelle innskrenkninger i nettstedets tilgjengelighet eller andre systemfeil.

§ 4.  Lovdata tillater ikke indeksering, massenedlasting eller nedlasting ved hjelp av automatiske metoder fra sitt nettsted.