Påske

Butikkenes åpningstider i påsken

Har du glemt melk eller brød i påsken? I påskens helligdager er det visse regler som begrenser butikkenes åpningstider, men fortvil ikke. Det er flere unntak fra åpningstidsbestemmelsene, det kommer an på hva slags utsalgssted, og hvor i landet dette befinner seg.

Artikkel    7. april 2017    👤Knut Davidsen   

Ifølge lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred skal faste utsalgssteder, som selger varer til forbrukere, holde stengt på helligdager. I påsken gjelder dette skjærtorsdag, langfredag og første og annen påskedag, se lovens § 2. Påskeaften skal butikkene stenge kl 1600, se loven § 5 første ledd. I § 5 annet ledd er det listet opp en del unntak fra denne hovedregelen. Unntaket gjelder blant annet for utsalgssteder som selger kiosk- eller dagligvarer, og som har en samlet salgsflate som ikke overstiger 100 kvm. Videre gjelder unntaket for bensinstasjoner med en samlet salgsflate som ikke overstiger 150 kvm. Det er også en del turiststeder som har unntak fra loven, dette gjelder for eksempel Hemsedal, Geilo (Hol), Hafjell (Øyer) og Kvitfjell (Ringebu). For å finne ut om ditt område er turiststed med unntak fra helligdagsfredloven, søk i Lovdata på «turiststed» og din kommune. Unntakene gjelder ikke alkohol, reglene om åpningstider for alkoholsalg finner du i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) kapittel 3.