Dagpenger i forbindelse med flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia

Arbeids- og sosialdepartementet fastsatte 5. januar 2005 endringer i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet ved å tilføye en ny § 1-4 som gir mottakere av dagpenger utvidete rettigheter i forbindelse med katastrofen.

Avgjørelse    7. januar 2005    👤Knut Davidsen   

Mottakere av dagpenger kan etter endringen etter særskilt tillatelse beholde dagpenger ved opphold i utlandet i hvis nærstående har omkommet i flodbølgekatastrone. Aetats informasjon finner du her.