Datalagringsdirektivet behandles i Stortinget

Direktiv 2006/24/EF finner du i norsk oversettelse i Lovdatas Online-system. Datalagringsdirektivet er kun ett av de ca. 7000 rettsaktene du finner hos Lovdata i basen NLX3. Her kan du enkelt finne direktivene og tilknyttede rettskilder slik som juridisk litteratur som omtaler direktivet, dommer fra norske domstoler, EU-domstolen og EFTA-domstolen i tilknytning til direktivet og mye mer.

Søketips    4. april 2011    👤Lovdata   

Direktiv 2006/24/EF finner du i norsk oversettelse i Lovdatas Online-system. Datalagringsdirektivet er kun ett av de ca. 7000 rettsaktene du finner hos Lovdata i basen NLX3. Her kan du enkelt finne direktivene og tilknyttede rettskilder slik som juridisk litteratur som omtaler direktivet, dommer fra norske domstoler, EU-domstolen og EFTA-domstolen i tilknytning til direktivet og mye mer.

Datalagringsdirektivet er ikke behandlet av EØS-komiteen og dermed foreløpig ikke en del av EØS-avtalen. I vår base NLX3 får du allikevel tilgang til en uoffisiell oversettelse av direktivet slik det er tatt inn i Prop. 50 S (2010-2011). Se også Stortingets nettsider for mer informasjon om behandlingen av direktivet: http://www.stortinget.no/

Ta kontakt med oss på for å tegne abonnement på Lovdata Online; http://www.lovdata.no/