Anonymous

Den internasjonale personverndagen 28. januar

28. januar er den internasjonale personverndagen. Kanskje en dag for å tenke på alle spor man etterlater seg, og å ta en ekstra sjekk av personverninnstillingene på Facebook.

Artikkel    7. februar 2014    👤Knut Davidsen

Alle mennesker etterlater mengder av digitale spor. Når du kjører gjennom bomringer, bruker elektronisk reisekort, når du oppdaterer status på Facebook eller når du går forbi et overvåkningskamera etterlater du spor. Hver for seg er ikke disse sporene interessante for andre enn de som samler dem inn, men sammenstilt kan de brukes til å effektivt kartlegge mesteparten av det du gjør i løpet av en dag. Du har ikke innflytelse på hvordan alle disse dataene samles inn og lagres, men du kan kontrollere en del. På Internett har du utstrakt tilgang til personverninnstillinger for forskjellige apper og programmer.

Behandling av personopplysninger er regulert i lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).  Denne loven avløste lov 9. juni 1978 nr. 48 om personregistre m.m., som var den første loven som ble vedtatt om personvern og personopplysninger. Et viktig formål med den nye loven var å møte de utfordringene som informasjonssamfunnet skaper i forhold til personvernet. Den tekniske, administrative og økonomiske utvikling har ført med seg økt innsamling, sammenkobling og lagring av informasjon, noe som øker risikoen for at personopplysninger brukes på en måte som føles som inngrep i den enkeltes privatliv og personlige integritet. Loven inneholder regler som skal sikre en god integritetsbeskyttelse for dem opplysningene gjelder. Utformingen av reglene er gjort slik at de ikke hemmer samfunnsnyttig bruk av personopplysninger som den teknologiske utviklingen åpner for.

Vil du vite mer om personvern finner du informasjon hos Datatilsynet