Samisk flagg

Den samiske nasjonaldagen 6. februar

6. februar er offisiell flaggdag i Norge og markeres over hele landet som samenes nasjonaldag. Dagen markeres til minne om det første samiske landsmøtet som ble holdt i Metodistkirken i Trondheim i 1917. Dagen ble første gang feiret i 1993.

Artikkel    7. februar 2014    👤Knut Davidsen   

Møtet i Trondheim var første gangen at samene var samlet for å arbeide for felles samiske saker over nasjonalstatsgrensene. Dagen feires i dag med mange begivenheter og symboler knyttet til dagen. Et viktig symbol i feiringen av 6. februar er det samiske flagget, som er felles for alle samer, uavhengig av hvilket land de bor i. Flagget ble godkjent 15. august 1986 av Den 13. nordiske samekonferansen. Det samiske flagget ble offisielt anerkjent i 2003 ved at lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) fikk ny § 1-6 om flagget. Samtidig ble lov 29. juni 1933 nr. 2 om flagging på kommunenes offentlige bygninger endret slik at det samiske flagget ble tillatt brukt som offisielt flagg. For bruk av flagget vedtok Sametinget forskrift  27. mai 2004 nr. 1087 om bruk av det samiske flagget. Flagget har offisiell status, men det er ikke et nasjonalflagg som folkerettslig og statsrettslig representerer kongeriket Norge.