Dom - har uriktig refundert merverdiavgift prioritet i konkursbo?

Høyesterett avsa 14. mai 2003 dom i sak som gjaldt spørsmålet om statens krav på tilbakebetaling av uriktig refundert merverdiavgift hadde prioritet i skyldnerens konkursbo.Retten kom til kravet om at uriktig refundert merverdiavgift hadde prioritet ikke skulle tas tilfølge, og stadfestet lagmannsrettens dom. Staten måtte også betale konkursboets saksomkostninger.

Avgjørelse    19. mai 2003    👤Knut Davidsen