Dom - opphør med bruk av domenenavn

Asker og Bærum tingrett avsa 20. mai 2003 dom i sak om bruk av domenenavn. Saksøkte ble pålagt å opphøre med bruk av domenenavnet. Han ble også dømt til å betale erstatning og saksomkostninger til motparten.

Avgjørelse    26. mai 2003    👤Knut Davidsen   

Sakens bakgrunn var at saksøkte hadde registrert domenenavnet wwwsol.no. Dette navnet kunne lett forveksles med saksøkers domenenavn, www.sol.no, som er adressen til en internettportal. Ved å taste wwwsol.no, kom brukerne til www.cool.no, som var en konkurrerende portal. Saksøkte måtte betale 100.000 kr. i erstatning og dekke saksøkers saksomkostninger med 79.800 kr.