Dom - Pirate Bay

Svea hovrätt avsa dom i ankesaken om Pirate Bay den 26.11.2010. Tre av de fire  tiltalte ble også i hovrätten dømt for medvirkning til tilgjengeliggjøring av ulovlig utlagt materiale. (Den fjerde personens sak tas opp på et senere tidspunkt pga. sykdom.) Fengselsstraffene ble senket, mens erstatningskravet ble øket. Hovedforskjellen er at tingretten anså de tiltalte som kollektivt ansvarlige, mens hovrätten anså at de medvirket i varierende grad, og de ble bare sett ansvarlige for sine egne handlinger.

Hele dommen kan leses her:
http://www.dn.se/polopoly_fs/1.1216655.1290777181!Pirate_Bay_domen.pdf

 

Avgjørelse    30. november 2010    👤Kari Gyllander

Svea hovrätt avsa dom i ankesaken om Pirate Bay den 26.11.2010. Tre av de fire  tiltalte ble også i hovrätten dømt for medvirkning til tilgjengeliggjøring av ulovlig utlagt materiale. (Den fjerde personens sak tas opp på et senere tidspunkt pga. sykdom.) Fengselsstraffene ble senket, mens erstatningskravet ble øket. Hovedforskjellen er at tingretten anså de tiltalte som kollektivt ansvarlige, mens hovrätten anså at de medvirket i varierende grad, og de ble bare sett ansvarlige for sine egne handlinger.

Hele dommen kan leses her:
http://www.dn.se/polopoly_fs/1.1216655.1290777181!Pirate_Bay_domen.pdf