Dom avsagt i EMD mot Norge - Krenkelse av EMK artikkel 10 om ytringsfrihet

Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg avsa 11. desember  2008 dom mot Norge i den såkalte TV Vest-saken, som gjaldt politisk TV-reklame. Klagere var TV Vest AS og Rogaland Pensjonistparti. Norge ble dømt for brudd på ytringsfriheten. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen konkluderte enstemmig med at det norske totalforbudet mot politisk TV-reklame ikke var i samsvar med ytringsfriheten og at totalforbudet krenket artikkel 10 om ytringsfrihet. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen la til grunn at det er fullt mulig med reguleringer på dette feltet, men at et absolutt forbud mot politisk TV-reklame ikke stod seg i forhold til ytringsfriheten.

Avgjørelse    15. desember 2008    👤Knut Davidsen

Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg avsa 11. desember  2008 dom mot Norge i den såkalte TV Vest-saken, som gjaldt politisk TV-reklame. Klagere var TV Vest AS og Rogaland Pensjonistparti. Norge ble dømt for brudd på ytringsfriheten. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen konkluderte enstemmig med at det norske totalforbudet mot politisk TV-reklame ikke var i samsvar med ytringsfriheten og at totalforbudet krenket artikkel 10 om ytringsfrihet. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen la til grunn at det er fullt mulig med reguleringer på dette feltet, men at et absolutt forbud mot politisk TV-reklame ikke stod seg i forhold til ytringsfriheten.