Dom fra EMD - KRL-saken

I saken Folgerø m.fl. mot Norge fastslo Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg 29. juni 2007 at KRL-faget strider mot Den europeiske menneskerettskonvensjon protokoll 1 artikkel 2.

Avgjørelse    29. juni 2007    👤Gudrun W Amble   

I saken Folgerø m.fl. mot Norge fastslo Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg 29. juni 2007 at KRL-faget strider mot Den europeiske menneskerettskonvensjon protokoll 1 artikkel 2.

Dommen, som ble avsagt med ni mot åtte stemmer, legger vekt på at den norske skolen har en kristen formålsparagraf og at kristendommen har en svært dominerende stilling. Derfor er det vanskelig å ivareta livssynsminoritetenes rettigheter med et felles fag.