Dom fra Høyesterett om KRL-fagets stilling i skolen

Saken gjelder spørsmålet om foreldrenes rett til å kreve fullt fritak for sine barn fra faget kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering i grunnskolen. Human-Etisk Forbund og syv foreldrepar tapte saken mot Staten. Klikk her for å lese dommen.

Avgjørelse    22. august 2001    👤Beate Kronen