Dom i 22. juli-saken

Det er avsagt dom i 22. juli-saken.

Søketips    24. august 2012    👤Lovdata   

Det er avsagt dom i 22. juli-saken.

Tiltalte ble av retten funnet å være tilregnelig, dvs. ikke psykotisk, på gjerningstidspunktet.

Han ble dømt til forvaring med en tidsramme på 21 år og en minstetid på 10 år.

Les dommen her.

Oversikt over andre rettsavgjørelser tilknyttet 22. juli-saken finner du  her.