Dom i Borgarting lagmannsrett - honorar for bruk av artikler i elektronisk form

Borgarting lagmannsrett avsa 14. november 2005 dom om et krav om tilleggshonorar for bruk av artikler i elektronisk form. En frilansjournalistom som krevde en avis for tilleggshonorar, fikk medhold og ble tilkjent 60.000 kr for bruk av artiklene.

Avgjørelse    17. november 2005    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for saken var en frilansjournalist som skrev artikler for Dagens Næringsliv. Avisen la artiklene ut på Internett, og for dette krevde frilansjournalisten tilleggshonorar. Han hevdet at han ikke hadde inngått noen avtale med avisen om slik bruk, mens avisen hevdet at deres generelle klausul om at stoff i avisen også kunne brukes i elektroniske medier også gjaldt for frilansjournalister. Avisens faste journalister hadde egen avtale om tilleggshonroar. Tingretten frikjente avisen, og påla frilansjournalisten å betale saksomkostninger. Han anket til lagmannsretten, som ga ham medhold i at han hadde krav på tilleggshonorar, og påla avisen å betale saksomkostninger for lagmannsrett og tingrett.