Dom i EFTA-domstolen - Hjemfallsrett til vannfall og kraftverk

EFTA-domstolen avsa 26. juni 2007 dom (engelsk tekst) i sak om hjemfallsrett til vannfall og kraftverk. Hjemfallsretten betyr at rettighetene til vannfall og kraftverk etter 60 år overføres til staten uten vederlag. Domstolen mente det var diskriminerende at hjemfallsretten bare gjaldt private eiere, ikke vannfall og kraftverk eid av offentlige eiere, og at den derfor strider mot EØS-avtalen.

Avgjørelse    26. juni 2007    👤Knut Davidsen

EFTA-domstolen avsa 26. juni 2007 dom (engelsk tekst) i sak om hjemfallsrett til vannfall og kraftverk. Hjemfallsretten betyr at rettighetene til vannfall og kraftverk etter 60 år overføres til staten uten vederlag. Domstolen mente det var diskriminerende at hjemfallsretten bare gjaldt private eiere, ikke vannfall og kraftverk eid av offentlige eiere, og at den derfor strider mot EØS-avtalen.