Dom i Eidsivating lagmannsrett - Gardermoen-saken

Eidsivating lagmannsrett avsa 26. november 2004 dom i Gardermoen-saken. Naboene til flyplassen krevde erstatning etter naboloven § 9 jf. § 2 og fikk mellom 100.000 og 300.000 kroner.

Avgjørelse    8. desember 2004    👤Knut Davidsen