Dom i Høgsterett - Familierett. Samvær

Høgsterett sa 19. juni 2007 dom i sak om samværsrett for far til ei dotter som far aldri hadde budd saman med. Sjølv om samvær kunne føre til at mora fekk forverra helsetilstand, fekk faren rett til samvær, grunna at dottera hadde eit sterkt behov for å få høve til samvær med far og hans familie.

Avgjørelse    26. juni 2007    👤Knut Davidsen

Høgsterett sa 19. juni 2007 dom i sak om samværsrett for far til ei dotter som far aldri hadde budd saman med. Sjølv om samvær kunne føre til at mora fekk forverra helsetilstand, fekk faren rett til samvær, grunna at dottera hadde eit sterkt behov for å få høve til samvær med far og hans familie.