Dom i Høyesterett - avtalevilkår ved salg av eierseksjon

Høyesterett avsa 4. mars 2003 dom i sak om et avtalevilkår ved videresalg av en eierseksjon i et boligsameie er lovlig. Retten kom til at vilkåret var lovlig.

Avgjørelse    5. mars 2003    👤Knut Davidsen