Dom i Høyesterett - bustadsoppføringslova § 52 tredje ledd

Høyesterett avsa 25. april 2003 dom i sak om krav på erstatning for tapt fortjeneste ved avbestilling av avtalt oppføring av typehus, jf. bustadoppføringslova § 52 tredje ledd.

Avgjørelse    6. mai 2003    👤Knut Davidsen