Dom i Høyesterett - Eiendomsskatt, verdsettelsesprinsippet

Høyesterett avsa 8. februar 2007 dom i sak som gjaldt spørsmålet om hvilket verdsettelsesprinsipp som skulle benyttes ved fastsettelse av eiendomsskattetakst for utskipningsanlegget til LKAB i Narvik.

Avgjørelse    14. februar 2007    👤Knut Davidsen

Høyesterett avsa 8. februar 2007 dom i sak som gjaldt spørsmålet om hvilket verdsettelsesprinsipp som skulle benyttes ved fastsettelse av eiendomsskattetakst for utskipningsanlegget til LKAB i Narvik.