Dom i Høyesterett - er barn erstatningsansvarlige?

Høyesterett avsa 4. april 2003 dom i sak som gjaldt forsikringsoppgjør etter sammenstøt mellom en 11-årig syklist og en fotgjenger.

Avgjørelse    8. april 2003    👤Knut Davidsen   

Spørsmålet var om en 11-årig skoleelev opptrådte uforsvarlig og var erstatningsansvarlig etter skadeserstatningsloven § 1-1 da han under sykling til skolen innhentet og støtte sammen med en fotgjenger. Fotgjengeren fikk medhold i herredsretten og i lagmannsretten, men fikk ikke medhold i Høyesterett. Fire av dommerne mente at 11-åringen ikke hadde opptrådt uforsvarlig og var erstatningsansvarlig, mens en dommer mente at gutten ut fra sin erfaring og trafikkopplæring burde handlet annerledes da han ble oppmerksom på fotgjengeren.