Dom i Høyesterett - fordeling mellom sokkel- og landbeskatning

Høyesterett avsa 9. oktober 2003 dom i sak mellom Statoil ASA m.fl og Norske Conoco AS mot Staten v/Finansdepartementet.

Avgjørelse    10. oktober 2003    👤Beate Kronen