Dom i Høyesterett - forsikring, arv, forsikringsavtaleloven § 15-1

Høyesterett avsa 23. januar 2003 dom i sak om oppsparte midler på en konto i spareforsikring er å anse som en forsikringssum som tilfaller den avdødes ektefelle, eller om beløpet går inn i avdødes dødsbo.

Avgjørelse    31. januar 2003    👤Knut Davidsen