Dom i Høyesterett - gjenlevende ektefelles råderett

Høyesterett avsa 6. mai 2004 dom i sak som gjaldt gjenlevende ektefelles råderett i uskifte over en fast eiendom som førstavdøde hadde testamentert til en felles livsarving. Ektefellen solgte eiendommen til en annen livsarving, som ble frifunnet for kravet om omstøtelse.

Avgjørelse    10. mai 2004    👤Knut Davidsen